a_AMB_260.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3583張
交付張數 : 748張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 儀式-桃園戀曲峇里 宴客-埔心豐華
新秘(新娘秘書) :
婚紗禮服 : 新竹Vanessa手工婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : Nickstudio 尼克影像 Nick Lee
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
新人感謝︰

仙女感謝

a_AMB_001.JPG

a_AMB_002.JPG

a_AMB_047.JPG

a_AMB_048.JPG

a_AMB_050.JPG

a_AMB_068.JPG

a_AMB_071.JPG

a_AMB_076.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_080.JPG

a_AMB_082.JPG

a_AMB_099.JPG

a_AMB_100.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_111.JPG

a_AMB_112.JPG

a_AMB_114.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_118.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_139.JPG

a_AMB_140.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_149.JPG

a_AMB_150.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_165.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_194.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_197.JPG

a_AMB_199.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_208.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_210.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_222.JPG

a_AMB_224.JPG

a_AMB_227.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_229.JPG

a_AMB_230.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_244.JPG

a_AMB_245.JPG

a_AMB_247.JPG

a_AMB_250.JPG

a_AMB_252.JPG

a_AMB_253.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_260.JPG

a_AMB_263.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_269.JPG

a_AMB_273.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_292.JPG

a_AMB_294.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_317.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_323.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_328.JPG

a_AMB_329.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_344.JPG

a_AMB_345.JPG

a_AMB_358.JPG

a_AMB_359.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_363.JPG

a_AMB_365.JPG

a_AMB_383.JPG

a_AMB_384.JPG

a_AMB_385.JPG

a_AMB_401.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_405.JPG

a_AMB_455.JPG

a_AMB_466.JPG

a_AMB_469.JPG

a_AMB_470.JPG

a_AMB_481.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_489.JPG

a_AMB_490.JPG

a_AMB_494.JPG

a_AMB_497.JPG

a_AMB_512.JPG

a_AMB_513.JPG

a_AMB_514.JPG

a_AMB_516.JPG

a_AMB_517.JPG

a_AMB_518.JPG

a_AMB_554.JPG

a_AMB_557.JPG

a_AMB_558.JPG

a_AMB_563.JPG

a_AMB_571.JPG

a_AMB_572.JPG

a_AMB_578.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_580.JPG

a_AMB_639.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_646.JPG

a_AMB_652.JPG

a_AMB_654.JPG

a_AMB_660.JPG

a_AMB_662.JPG

a_AMB_681.JPG

a_AMB_685.JPG

a_AMB_702.JPG

a_AMB_703.JPG

a_AMB_731.JPG

a_AMB_733.JPG

a_AMB_734.JPG

a_AMB_735.JPG