a_AMB_233.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2228張
交付張數 : 513張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北天成大飯店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : Judy
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_001.JPG

a_AMB_002.JPG

a_AMB_003.JPG

a_AMB_010.JPG

a_AMB_013.JPG

a_AMB_014.JPG

a_AMB_015.JPG

a_AMB_016.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_089.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_102.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_110.JPG

a_AMB_111.JPG

a_AMB_112.JPG

a_AMB_123.JPG

a_AMB_124.JPG

a_AMB_148.JPG

a_AMB_150.JPG

a_AMB_151.JPG

a_AMB_155.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_165.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_171.JPG

a_AMB_172.JPG

a_AMB_176.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_179.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_181.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_192.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_199.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_204.JPG

a_AMB_205.JPG

a_AMB_210.JPG

a_AMB_212.JPG

a_AMB_214.JPG

a_AMB_216.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_222.JPG

a_AMB_223.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_233.JPG

a_AMB_235.JPG

a_AMB_252.JPG

a_AMB_253.JPG

a_AMB_254.JPG

a_AMB_256.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_270.JPG

a_AMB_273.JPG

a_AMB_276.JPG

a_AMB_277.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_296.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_309.JPG

a_AMB_311.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_314.JPG

a_AMB_315.JPG

a_AMB_343.JPG

a_AMB_348.JPG

a_AMB_351.JPG

a_AMB_358.JPG

a_AMB_366.JPG

a_AMB_369.JPG

a_AMB_378.JPG

a_AMB_379.JPG

a_AMB_380.JPG

a_AMB_381.JPG

a_AMB_385.JPG

a_AMB_386.JPG

a_AMB_389.JPG

a_AMB_390.JPG

a_AMB_393.JPG

a_AMB_395.JPG

a_AMB_396.JPG

a_AMB_400.JPG

a_AMB_407.JPG

a_AMB_410.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_417.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_424.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_427.JPG

a_AMB_429.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_431.JPG

a_AMB_432.JPG

a_AMB_433.JPG

a_AMB_434.JPG

a_AMB_435.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_445.JPG

a_AMB_446.JPG

a_AMB_449.JPG

a_AMB_453.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_495.JPG

a_AMB_500.JPG

a_AMB_506.JPG

a_AMB_517.JPG