a_LEO-252.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1519張
交付張數 : 535張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 大倉久和
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝古柯杰
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿
a_LEO-1.jpg

a_LEO-3.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-5.jpg

a_LEO-11.jpg

a_LEO-15.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-19.jpg

a_LEO-20.jpg

a_LEO-22.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-29.jpg

a_LEO-33.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-36.jpg

a_LEO-38.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-48.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-53.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-61.jpg

a_LEO-62.jpg

a_LEO-63.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-71.jpg

a_LEO-76.jpg

a_LEO-77.jpg

a_LEO-83.jpg

a_LEO-86.jpg

a_LEO-89.jpg

a_LEO-91.jpg

a_LEO-99.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-104.jpg

a_LEO-105.jpg

a_LEO-107.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-113.jpg

a_LEO-116.jpg

a_LEO-118.jpg

a_LEO-120.jpg

a_LEO-121.jpg

a_LEO-124.jpg

a_LEO-131.jpg

a_LEO-134.jpg

a_LEO-139.jpg

a_LEO-141.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-147.jpg

a_LEO-151.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-161.jpg

a_LEO-166.jpg

a_LEO-170.jpg

a_LEO-174.jpg

a_LEO-175.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-179.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-186.jpg

a_LEO-199.jpg

a_LEO-200.jpg

a_LEO-203.jpg

a_LEO-204.jpg

a_LEO-208.jpg

a_LEO-211.jpg

a_LEO-214.jpg

a_LEO-217.jpg

a_LEO-221.jpg

a_LEO-235.jpg

a_LEO-237.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-244.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-248.jpg

a_LEO-252.jpg

a_LEO-259.jpg

a_LEO-260.jpg

a_LEO-268.jpg

a_LEO-270.jpg

a_LEO-272.jpg

a_LEO-275.jpg

a_LEO-276.jpg

a_LEO-278.jpg

a_LEO-285.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-295.jpg

a_LEO-307.jpg

a_LEO-323.jpg

a_LEO-326.jpg

a_LEO-336.jpg

a_LEO-348.jpg

a_LEO-349.jpg

a_LEO-359.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-369.jpg

a_LEO-385.jpg

a_LEO-386.jpg

a_LEO-387.jpg

a_LEO-389.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-393.jpg

a_LEO-394.jpg

a_LEO-395.jpg

a_LEO-399.jpg

a_LEO-401.jpg

a_LEO-407.jpg

a_LEO-409.jpg

a_LEO-413.jpg

a_LEO-415.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-432.jpg

a_LEO-435.jpg

a_LEO-436.jpg

a_LEO-438.jpg

a_LEO-439.jpg

a_LEO-441.jpg

a_LEO-443.jpg

a_LEO-447.jpg

a_LEO-452.jpg

a_LEO-468.jpg

a_LEO-469.jpg

a_LEO-480.jpg

a_LEO-483.jpg

a_LEO-484.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-504.jpg

a_LEO-517.jpg

a_LEO-518.jpg

a_LEO-521.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-543.jpg

a_LEO-547.jpg

a_LEO-549.jpg

a_LEO-555.jpg

a_LEO-565.jpg

a_LEO-567.jpg

a_LEO-569.jpg

a_LEO-577.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-589.jpg

a_LEO-590.jpg

a_LEO-596.jpg

a_LEO-598.jpg

a_LEO-600.jpg