a_MTB-2562.jpg
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2627張
交付張數 : 664張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 寒舍艾美2F-室宿廳 畢宿廳 角宿廳
新秘(新娘秘書) : Nina Yang
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 :
婚佈(婚禮佈置) :
婚攝團隊協助 :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿:饅頭爸痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_MTB-31.jpg

a_MTB-107.jpg

a_MTB-110.jpg

a_MTB-113.jpg

a_MTB-116.jpg

a_MTB-166.jpg

a_MTB-219.jpg

a_MTB-237.jpg

a_MTB-256.jpg

a_MTB-299.jpg

a_MTB-312.jpg

a_MTB-324.jpg

a_MTB-352.jpg

a_MTB-365.jpg

a_MTB-426.jpg

a_MTB-451.jpg

a_MTB-459.jpg

a_MTB-510.jpg

a_MTB-538.jpg

a_MTB-559.jpg

a_MTB-569.jpg

a_MTB-581.jpg

a_MTB-596.jpg

a_MTB-642.jpg

a_MTB-687.jpg

a_MTB-691.jpg

a_MTB-697.jpg

a_MTB-700.jpg

a_MTB-707.jpg

a_MTB-708.jpg

a_MTB-713.jpg

a_MTB-720.jpg

a_MTB-789.jpg

a_MTB-798.jpg

a_MTB-820.jpg

a_MTB-837.jpg

a_MTB-843.jpg

a_MTB-865.jpg

a_MTB-893.jpg

a_MTB-909.jpg

a_MTB-928.jpg

a_MTB-939.jpg

a_MTB-948.jpg

a_MTB-963.jpg

a_MTB-989.jpg

a_MTB-993.jpg

a_MTB-1014.jpg

a_MTB-1021.jpg

a_MTB-1032.jpg

a_MTB-1039.jpg

a_MTB-1048.jpg

a_MTB-1073.jpg

a_MTB-1090.jpg

a_MTB-1106.jpg

a_MTB-1115.jpg

a_MTB-1120.jpg

a_MTB-1137.jpg

a_MTB-1159.jpg

a_MTB-1183.jpg

a_MTB-1247.jpg

a_MTB-1254.jpg

a_MTB-1258.jpg

a_MTB-1268.jpg

a_MTB-1306.jpg

a_MTB-1318.jpg

a_MTB-1329.jpg

a_MTB-1345.jpg

a_MTB-1353.jpg

a_MTB-1390.jpg

a_MTB-1398.jpg

a_MTB-1421.jpg

a_MTB-1435.jpg

a_MTB-1438.jpg

a_MTB-1441.jpg

a_MTB-1446.jpg

a_MTB-1464.jpg

a_MTB-1494.jpg

a_MTB-1514.jpg

a_MTB-1525.jpg

a_MTB-1530.jpg

a_MTB-1541.jpg

a_MTB-1560.jpg

a_MTB-1563.jpg

a_MTB-1591.jpg

a_MTB-1592.jpg

a_MTB-1597.jpg

a_MTB-1625.jpg

a_MTB-1637.jpg

a_MTB-1693.jpg

a_MTB-1734.jpg

a_MTB-1768.jpg

a_MTB-1794.jpg

a_MTB-1810.jpg

a_MTB-1813.jpg

a_MTB-1854.jpg

a_MTB-1874.jpg

a_MTB-1896.jpg

a_MTB-1934.jpg

a_MTB-1939.jpg

a_MTB-1958.jpg

a_MTB-2009.jpg

a_MTB-2014.jpg

a_MTB-2067.jpg

a_MTB-2078.jpg

a_MTB-2091.jpg

a_MTB-2107.jpg

a_MTB-2108.jpg

a_MTB-2114.jpg

a_MTB-2115.jpg

a_MTB-2120.jpg

a_MTB-2141.jpg

a_MTB-2156.jpg

a_MTB-2176.jpg

a_MTB-2198.jpg

a_MTB-2200.jpg

a_MTB-2204.jpg

a_MTB-2207.jpg

a_MTB-2216.jpg

a_MTB-2221.jpg

a_MTB-2224.jpg

a_MTB-2272.jpg

a_MTB-2297.jpg

a_MTB-2298.jpg

a_MTB-2313.jpg

a_MTB-2326.jpg

a_MTB-2330.jpg

a_MTB-2336.jpg

a_MTB-2345.jpg

a_MTB-2351.jpg

a_MTB-2397.jpg

a_MTB-2401.jpg

a_MTB-2405.jpg

a_MTB-2420.jpg

a_MTB-2464.jpg

a_MTB-2470.jpg

a_MTB-2491.jpg

a_MTB-2495.jpg

a_MTB-2508.jpg

a_MTB-2514.jpg

a_MTB-2527.jpg

a_MTB-2536.jpg

a_MTB-2555.jpg

a_MTB-2559.jpg

a_MTB-2562.jpg

a_MTB-2573.jpg

a_MTB-2587.jpg

a_MTB-2618.jpg