KLB_0651.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2940張
交付張數 : 844張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新北林口好日子餐廳
新秘(新娘秘書) :陳靜瑀老師
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
二進的新郎,打扮成小朋友們超熱愛的皮卡丘入場,讓全場轟動。

一早與伴娘們一同抵達,邊拍攝新娘梳化時,也邊了解新娘與伴娘好友間,原以為新娘應該是蠻文靜的,沒想到她們吵吵鬧鬧之間,完全就是一個熱情如火的互動,到後來親友們都陸續抵達,家裡面也開始熱鬧起來,大家彼此寒暄問候,等待新郎前來訂婚及迎娶。

新郎經過重重關卡的闖關,還穿上新娘的拖鞋上樓、念出所有新娘喜愛娃娃的名字..等,終於得以娶到新娘。晚上宴客二進時,新郎特地穿上皮卡丘全身套裝,用此造型進場發送進場小禮物,也讓全場一起蜂擁而上,最後也非常圓滿地完成一整天的婚禮過程:)

新人感謝文No.55:

KLB_0006.jpg

KLB_0007.jpg

KLB_0016.jpg

KLB_0018.jpg

KLB_0025.jpg

KLB_0026.jpg

KLB_0028.jpg

KLB_0045.jpg

KLB_0046.jpg

KLB_0051.jpg

KLB_0055.jpg

KLB_0059.jpg

KLB_0062.jpg

KLB_0065.jpg

KLB_0066.jpg

KLB_0069.jpg

KLB_0071.jpg

KLB_0081.jpg

KLB_0084.jpg

KLB_0087.jpg

KLB_0089.jpg

KLB_0091.jpg

KLB_0094.jpg

KLB_0101.jpg

KLB_0107.jpg

KLB_0111.jpg

KLB_0125.jpg

KLB_0130.jpg

KLB_0140.jpg

KLB_0145.jpg

KLB_0149.jpg

KLB_0157.jpg

KLB_0169.jpg

KLB_0179.jpg

KLB_0180.jpg

KLB_0192.jpg

KLB_0195.jpg

KLB_0201.jpg

KLB_0209.jpg

KLB_0220.jpg

KLB_0223.jpg

KLB_0234.jpg

KLB_0236.jpg

KLB_0248.jpg

KLB_0251.jpg

KLB_0254.jpg

KLB_0257.jpg

KLB_0258.jpg

KLB_0269.jpg

KLB_0274.jpg

KLB_0278.jpg

KLB_0280.jpg

KLB_0286.jpg

KLB_0291.jpg

KLB_0292.jpg

KLB_0302.jpg

KLB_0316.jpg

KLB_0327.jpg

KLB_0341.jpg

KLB_0343.jpg

KLB_0349.jpg

KLB_0351.jpg

KLB_0355.jpg

KLB_0377.jpg

KLB_0383.jpg

KLB_0395.jpg

KLB_0399.jpg

KLB_0403.jpg

KLB_0411.jpg

KLB_0423.jpg

KLB_0428.jpg

KLB_0431.jpg

KLB_0437.jpg

KLB_0445.jpg

KLB_0451.jpg

KLB_0454.jpg

KLB_0458.jpg

KLB_0460.jpg

KLB_0465.jpg

KLB_0469.jpg

KLB_0488.jpg

KLB_0495.jpg

KLB_0507.jpg

KLB_0544.jpg

KLB_0550.jpg

KLB_0553.jpg

KLB_0570.jpg

KLB_0592.jpg

KLB_0594.jpg

KLB_0597.jpg

KLB_0602.jpg

KLB_0607.jpg

KLB_0616.jpg

KLB_0619.jpg

KLB_0622.jpg

KLB_0629.jpg

KLB_0632.jpg

KLB_0634.jpg

KLB_0635.jpg

KLB_0636.jpg

KLB_0639.jpg

KLB_0651.jpg

KLB_0654.jpg

KLB_0659.jpg

KLB_0665.jpg

KLB_0669.jpg

KLB_0675.jpg

KLB_0676.jpg

KLB_0680.jpg

KLB_0688.jpg

KLB_0690.jpg

KLB_0699.jpg

KLB_0702.jpg

KLB_0709.jpg

KLB_0717.jpg

KLB_0721.jpg

KLB_0724.jpg

KLB_0730.jpg

KLB_0732.jpg

KLB_0744.jpg

KLB_0751.jpg

KLB_0754.jpg

KLB_0783.jpg

KLB_0791.jpg

KLB_0796.jpg

KLB_0803.jpg

KLB_0805.jpg

KLB_0825.jpg

KLB_0843.jpg

KLB_0857.jpg

KLB_0860.jpg