LEO-223.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2276張
交付張數 : 560張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 海港城國際宴會廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 :
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿

LEO-2.jpg

LEO-3.jpg

LEO-8.jpg

LEO-14.jpg

LEO-15.jpg

LEO-18.jpg

LEO-24.jpg

LEO-25.jpg

LEO-27.jpg

LEO-31.jpg

LEO-34.jpg

LEO-39.jpg

LEO-41.jpg

LEO-56.jpg

LEO-57.jpg

LEO-58.jpg

LEO-60.jpg

LEO-70.jpg

LEO-73.jpg

LEO-74.jpg

LEO-80.jpg

LEO-83.jpg

LEO-85.jpg

LEO-87.jpg

LEO-90.jpg

LEO-93.jpg

LEO-94.jpg

LEO-97.jpg

LEO-101.jpg

LEO-102.jpg

LEO-104.jpg

LEO-109.jpg

LEO-111.jpg

LEO-114.jpg

LEO-117.jpg

LEO-124.jpg

LEO-125.jpg

LEO-128.jpg

LEO-131.jpg

LEO-135.jpg

LEO-138.jpg

LEO-140.jpg

LEO-141.jpg

LEO-147.jpg

LEO-148.jpg

LEO-150.jpg

LEO-153.jpg

LEO-154.jpg

LEO-155.jpg

LEO-158.jpg

LEO-159.jpg

LEO-163.jpg

LEO-167.jpg

LEO-174.jpg

LEO-176.jpg

LEO-177.jpg

LEO-179.jpg

LEO-181.jpg

LEO-184.jpg

LEO-186.jpg

LEO-188.jpg

LEO-190.jpg

LEO-191.jpg

LEO-193.jpg

LEO-200.jpg

LEO-206.jpg

LEO-208.jpg

LEO-209.jpg

LEO-215.jpg

LEO-219.jpg

LEO-220.jpg

LEO-223.jpg

LEO-225.jpg

LEO-226.jpg

LEO-228.jpg

LEO-230.jpg

LEO-238.jpg

LEO-241.jpg

LEO-242.jpg

LEO-246.jpg

LEO-247.jpg

LEO-252.jpg

LEO-254.jpg

LEO-256.jpg

LEO-258.jpg

LEO-260.jpg

LEO-271.jpg

LEO-280.jpg

LEO-283.jpg

LEO-286.jpg

LEO-312.jpg

LEO-320.jpg

LEO-329.jpg

LEO-334.jpg

LEO-335.jpg

LEO-341.jpg

LEO-343.jpg

LEO-350.jpg

LEO-354.jpg

LEO-357.jpg

LEO-361.jpg

LEO-364.jpg

LEO-367.jpg

LEO-368.jpg

LEO-369.jpg

LEO-373.jpg

LEO-374.jpg

LEO-380.jpg

LEO-382.jpg

LEO-385.jpg

LEO-388.jpg

LEO-397.jpg

LEO-404.jpg

LEO-406.jpg

LEO-407.jpg

LEO-415.jpg

LEO-419.jpg

LEO-421.jpg

LEO-425.jpg

LEO-429.jpg

LEO-431.jpg

LEO-436.jpg

LEO-440.jpg

LEO-441.jpg

LEO-445.jpg

LEO-447.jpg

LEO-448.jpg

LEO-451.jpg

LEO-453.jpg

LEO-464.jpg

LEO-470.jpg

LEO-474.jpg

LEO-483.jpg

LEO-487.jpg

LEO-492.jpg

LEO-495.jpg

LEO-500.jpg

LEO-512.jpg

LEO-531.jpg

LEO-533.jpg

LEO-535.jpg

LEO-546.jpg

LEO-547.jpg

LEO-554.jpg

LEO-556.jpg

LEO-557.jpg

LEO-560.jpg