LEO-92.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2801張
交付張數 : 731張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 左營文尚會館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-3.jpg

LEO-4.jpg

LEO-5.jpg

LEO-6.jpg

LEO-7.jpg

LEO-8.jpg

LEO-9.jpg

LEO-10.jpg

LEO-11.jpg

LEO-12.jpg

LEO-13.jpg

LEO-14.jpg

LEO-15.jpg

LEO-16.jpg

LEO-17.jpg

LEO-18.jpg

LEO-19.jpg

LEO-20.jpg

LEO-21.jpg

LEO-22.jpg

LEO-23.jpg

LEO-24.jpg

LEO-25.jpg

LEO-26.jpg

LEO-27.jpg

LEO-28.jpg

LEO-29.jpg

LEO-30.jpg

LEO-31.jpg

LEO-32.jpg

LEO-33.jpg

LEO-34.jpg

LEO-35.jpg

LEO-36.jpg

LEO-37.jpg

LEO-38.jpg

LEO-39.jpg

LEO-40.jpg

LEO-41.jpg

LEO-42.jpg

LEO-43.jpg

LEO-44.jpg

LEO-45.jpg

LEO-46.jpg

LEO-47.jpg

LEO-48.jpg

LEO-49.jpg

LEO-50.jpg

LEO-51.jpg

LEO-52.jpg

LEO-53.jpg

LEO-54.jpg

LEO-55.jpg

LEO-56.jpg

LEO-57.jpg

LEO-58.jpg

LEO-59.jpg

LEO-60.jpg

LEO-61.jpg

LEO-62.jpg

LEO-63.jpg

LEO-64.jpg

LEO-65.jpg

LEO-66.jpg

LEO-67.jpg

LEO-68.jpg

LEO-69.jpg

LEO-70.jpg

LEO-71.jpg

LEO-72.jpg

LEO-73.jpg

LEO-74.jpg

LEO-75.jpg

LEO-76.jpg

LEO-77.jpg

LEO-78.jpg

LEO-79.jpg

LEO-80.jpg

LEO-81.jpg

LEO-82.jpg

LEO-83.jpg

LEO-84.jpg

LEO-85.jpg

LEO-86.jpg

LEO-87.jpg

LEO-88.jpg

LEO-89.jpg

LEO-90.jpg

LEO-91.jpg

LEO-92.jpg

LEO-93.jpg

LEO-94.jpg

LEO-95.jpg

LEO-96.jpg

LEO-97.jpg

LEO-98.jpg

LEO-99.jpg

LEO-100.jpg

LEO-101.jpg

LEO-102.jpg

LEO-103.jpg

LEO-104.jpg

LEO-105.jpg

LEO-106.jpg

LEO-107.jpg

LEO-108.jpg

LEO-109.jpg

LEO-110.jpg

LEO-111.jpg

LEO-112.jpg

LEO-113.jpg

LEO-114.jpg

LEO-115.jpg

LEO-116.jpg

LEO-117.jpg

LEO-118.jpg

LEO-119.jpg

LEO-120.jpg

LEO-121.jpg

LEO-122.jpg

LEO-123.jpg

LEO-124.jpg

LEO-125.jpg

LEO-126.jpg

LEO-127.jpg

LEO-128.jpg

LEO-129.jpg

LEO-130.jpg

LEO-131.jpg

LEO-132.jpg

LEO-133.jpg

LEO-134.jpg

LEO-135.jpg

LEO-136.jpg

LEO-137.jpg

LEO-138.jpg

LEO-139.jpg

LEO-140.jpg

LEO-141.jpg

LEO-142.jpg

LEO-143.jpg

LEO-144.jpg

LEO-145.jpg

LEO-146.jpg

LEO-147.jpg

LEO-148.jpg

LEO-149.jpg

LEO-150.jpg