a_AMB_0513.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 5212張
交付張數 : 1163張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 徐州路二號
新秘(新娘秘書) :sabrina.huang
婚紗禮服 : Joanna Wedding 經典婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_0071.JPG

a_AMB_0072.JPG

a_AMB_0076.JPG

a_AMB_0077.JPG

a_AMB_0078.JPG

a_AMB_0079.JPG

a_AMB_0080.JPG

a_AMB_0115.JPG

a_AMB_0119.JPG

a_AMB_0159.JPG

a_AMB_0160.JPG

a_AMB_0161.JPG

a_AMB_0162.JPG

a_AMB_0165.JPG

a_AMB_0167.JPG

a_AMB_0169.JPG

a_AMB_0170.JPG

a_AMB_0200.JPG

a_AMB_0201.JPG

a_AMB_0203.JPG

a_AMB_0204.JPG

a_AMB_0208.JPG

a_AMB_0219.JPG

a_AMB_0220.JPG

a_AMB_0257.JPG

a_AMB_0290.JPG

a_AMB_0292.JPG

a_AMB_0293.JPG

a_AMB_0295.JPG

a_AMB_0298.JPG

a_AMB_0299.JPG

a_AMB_0306.JPG

a_AMB_0307.JPG

a_AMB_0308.JPG

a_AMB_0309.JPG

a_AMB_0310.JPG

a_AMB_0315.JPG

a_AMB_0316.JPG

a_AMB_0317.JPG

a_AMB_0319.JPG

a_AMB_0320.JPG

a_AMB_0321.JPG

a_AMB_0322.JPG

a_AMB_0323.JPG

a_AMB_0325.JPG

a_AMB_0326.JPG

a_AMB_0327.JPG

a_AMB_0334.JPG

a_AMB_0336.JPG

a_AMB_0338.JPG

a_AMB_0344.JPG

a_AMB_0358.JPG

a_AMB_0359.JPG

a_AMB_0360.JPG

a_AMB_0362.JPG

a_AMB_0363.JPG

a_AMB_0364.JPG

a_AMB_0367.JPG

a_AMB_0370.JPG

a_AMB_0371.JPG

a_AMB_0387.JPG

a_AMB_0389.JPG

a_AMB_0390.JPG

a_AMB_0394.JPG

a_AMB_0397.JPG

a_AMB_0399.JPG

a_AMB_0400.JPG

a_AMB_0401.JPG

a_AMB_0403.JPG

a_AMB_0408.JPG

a_AMB_0410.JPG

a_AMB_0423.JPG

a_AMB_0424.JPG

a_AMB_0428.JPG

a_AMB_0429.JPG

a_AMB_0430.JPG

a_AMB_0431.JPG

a_AMB_0441.JPG

a_AMB_0443.JPG

a_AMB_0445.JPG

a_AMB_0446.JPG

a_AMB_0447.JPG

a_AMB_0448.JPG

a_AMB_0449.JPG

a_AMB_0454.JPG

a_AMB_0455.JPG

a_AMB_0457.JPG

a_AMB_0458.JPG

a_AMB_0460.JPG

a_AMB_0461.JPG

a_AMB_0481.JPG

a_AMB_0482.JPG

a_AMB_0486.JPG

a_AMB_0487.JPG

a_AMB_0488.JPG

a_AMB_0489.JPG

a_AMB_0491.JPG

a_AMB_0493.JPG

a_AMB_0494.JPG

a_AMB_0508.JPG

a_AMB_0509.JPG

a_AMB_0510.JPG

a_AMB_0513.JPG

a_AMB_0531.JPG

a_AMB_0532.JPG

a_AMB_0533.JPG

a_AMB_0536.JPG

a_AMB_0551.JPG