a_KLB_0045.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1759張
交付張數 : 461張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新北板橋囍宴軒
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
看見新娘溫柔的替新郎擦汗,新郎替新娘整理頭髮,這是兩人之間的甜蜜舉動:)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0002.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0038.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0087.jpg

a_KLB_0092.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0100.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0140.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0151.jpg

a_KLB_0154.jpg

a_KLB_0156.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0179.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0209.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0227.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0232.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0238.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0262.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0296.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0301.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0310.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0326.jpg

a_KLB_0330.jpg

a_KLB_0332.jpg

a_KLB_0333.jpg

a_KLB_0334.jpg

a_KLB_0338.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0357.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0362.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0371.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0378.jpg

a_KLB_0379.jpg

a_KLB_0382.jpg

a_KLB_0387.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0397.jpg

a_KLB_0406.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0419.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0462.jpg

a_KLB_0463.jpg