a_KLB_0512.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3217張
交付張數 : 797張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新北板橋彭園
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
新娘真的是我看過最搞笑的一位,連妹妹都是超級諧星XD

新人感謝文No.62:

20161105

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0013.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0042.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0053.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0077.jpg

a_KLB_0085.jpg

a_KLB_0089.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0107.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0118.jpg

a_KLB_0119.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0153.jpg

a_KLB_0154.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0184.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0191.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0203.jpg

a_KLB_0207.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0227.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0252.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0300.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0308.jpg

a_KLB_0310.jpg

a_KLB_0313.jpg

a_KLB_0315.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0332.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0348.jpg

a_KLB_0349.jpg

a_KLB_0365.jpg

a_KLB_0370.jpg

a_KLB_0371.jpg

a_KLB_0378.jpg

a_KLB_0382.jpg

a_KLB_0393.jpg

a_KLB_0396.jpg

a_KLB_0404.jpg

a_KLB_0412.jpg

a_KLB_0413.jpg

a_KLB_0424.jpg

a_KLB_0427.jpg

a_KLB_0430.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0437.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0443.jpg

a_KLB_0450.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0465.jpg

a_KLB_0468.jpg

a_KLB_0469.jpg

a_KLB_0475.jpg

a_KLB_0479.jpg

a_KLB_0484.jpg

a_KLB_0487.jpg

a_KLB_0490.jpg

a_KLB_0491.jpg

a_KLB_0499.jpg

a_KLB_0503.jpg

a_KLB_0512.jpg

a_KLB_0517.jpg

a_KLB_0519.jpg

a_KLB_0529.jpg

a_KLB_0537.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0569.jpg

a_KLB_0577.jpg

a_KLB_0578.jpg

a_KLB_0591.jpg

a_KLB_0596.jpg

a_KLB_0599.jpg

a_KLB_0604.jpg

a_KLB_0607.jpg

a_KLB_0611.jpg

a_KLB_0614.jpg

a_KLB_0622.jpg

a_KLB_0626.jpg

a_KLB_0652.jpg

a_KLB_0665.jpg

a_KLB_0668.jpg

a_KLB_0701.jpg

a_KLB_0706.jpg

a_KLB_0721.jpg

a_KLB_0738.jpg

a_KLB_0743.jpg

a_KLB_0768.jpg

a_KLB_0800.jpg

a_KLB_0816.jpg

a_KLB_0821.jpg