a_AMB_0901.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 5212張
交付張數 : 1163張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 徐州路二號
新秘(新娘秘書) :sabrina.huang
婚紗禮服 : Joanna Wedding 經典婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_0556.JPG

a_AMB_0560.JPG

a_AMB_0562.JPG

a_AMB_0564.JPG

a_AMB_0565.JPG

a_AMB_0590.JPG

a_AMB_0591.JPG

a_AMB_0593.JPG

a_AMB_0594.JPG

a_AMB_0619.JPG

a_AMB_0622.JPG

a_AMB_0623.JPG

a_AMB_0664.JPG

a_AMB_0670.JPG

a_AMB_0673.JPG

a_AMB_0675.JPG

a_AMB_0676.JPG

a_AMB_0690.JPG

a_AMB_0697.JPG

a_AMB_0698.JPG

a_AMB_0699.JPG

a_AMB_0703.JPG

a_AMB_0704.JPG

a_AMB_0705.JPG

a_AMB_0706.JPG

a_AMB_0709.JPG

a_AMB_0710.JPG

a_AMB_0720.JPG

a_AMB_0750.JPG

a_AMB_0751.JPG

a_AMB_0754.JPG

a_AMB_0756.JPG

a_AMB_0759.JPG

a_AMB_0761.JPG

a_AMB_0767.JPG

a_AMB_0769.JPG

a_AMB_0771.JPG

a_AMB_0772.JPG

a_AMB_0773.JPG

a_AMB_0775.JPG

a_AMB_0777.JPG

a_AMB_0778.JPG

a_AMB_0781.JPG

a_AMB_0782.JPG

a_AMB_0783.JPG

a_AMB_0786.JPG

a_AMB_0806.JPG

a_AMB_0807.JPG

a_AMB_0808.JPG

a_AMB_0818.JPG

a_AMB_0821.JPG

a_AMB_0822.JPG

a_AMB_0823.JPG

a_AMB_0838.JPG

a_AMB_0841.JPG

a_AMB_0842.JPG

a_AMB_0870.JPG

a_AMB_0871.JPG

a_AMB_0872.JPG

a_AMB_0873.JPG

a_AMB_0874.JPG

a_AMB_0876.JPG

a_AMB_0877.JPG

a_AMB_0880.JPG

a_AMB_0886.JPG

a_AMB_0887.JPG

a_AMB_0889.JPG

a_AMB_0890.JPG

a_AMB_0892.JPG

a_AMB_0893.JPG

a_AMB_0896.JPG

a_AMB_0897.JPG

a_AMB_0898.JPG

a_AMB_0899.JPG

a_AMB_0900.JPG

a_AMB_0901.JPG

a_AMB_0903.JPG

a_AMB_0905.JPG

a_AMB_0906.JPG

a_AMB_0910.JPG

a_AMB_0914.JPG

a_AMB_0915.JPG

a_AMB_0922.JPG

a_AMB_0923.JPG

a_AMB_0925.JPG

a_AMB_0926.JPG

a_AMB_0927.JPG

a_AMB_0928.JPG

a_AMB_0929.JPG

a_AMB_0930.JPG

a_AMB_0932.JPG

a_AMB_0933.JPG

a_AMB_0934.JPG

a_AMB_0935.JPG

a_AMB_0937.JPG

a_AMB_0953.JPG

a_AMB_0960.JPG

a_AMB_0977.JPG

a_AMB_0980.JPG

a_AMB_0984.JPG

a_AMB_0986.JPG

a_AMB_0988.JPG

a_AMB_0994.JPG

a_AMB_0995.JPG

a_AMB_0996.JPG

a_AMB_0997.JPG

a_AMB_0999.JPG

a_AMB_1000.JPG

a_AMB_1003.JPG

a_AMB_1004.JPG

a_AMB_1005.JPG

a_AMB_1009.JPG

a_AMB_1011.JPG

a_AMB_1014.JPG

a_AMB_1018.JPG

a_AMB_1069.JPG

a_AMB_1070.JPG

a_AMB_1071.JPG

a_AMB_1072.JPG

a_AMB_1073.JPG

a_AMB_1074.JPG

a_AMB_1075.JPG

a_AMB_1076.JPG

a_AMB_1077.JPG

a_AMB_1078.JPG

a_AMB_1083.JPG

a_AMB_1084.JPG

a_AMB_1092.JPG

a_AMB_1096.JPG

a_AMB_1097.JPG

a_AMB_1105.JPG

a_AMB_1106.JPG

a_AMB_1107.JPG

a_AMB_1110.JPG

a_AMB_1111.JPG

a_AMB_1112.JPG

a_AMB_1121.JPG