a_KLB_0311.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3217張
交付張數 : 471張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 徐州路庭園會館
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
玩樂團的新郎,在婚禮當天一定要給新娘最棒的演出:)

a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0007.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0027.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0034.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0052.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0060.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0064.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0090.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0109.jpg

a_KLB_0112.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0131.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0145.jpg

a_KLB_0146.jpg

a_KLB_0148.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0162.jpg

a_KLB_0165.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0196.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0200.jpg

a_KLB_0202.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0211.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0215.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0225.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0233.jpg

a_KLB_0235.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0256.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0265.jpg

a_KLB_0266.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0276.jpg

a_KLB_0280.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0288.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0292.jpg

a_KLB_0297.jpg

a_KLB_0299.jpg

a_KLB_0301.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0311.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0315.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0326.jpg

a_KLB_0330.jpg

a_KLB_0334.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0359.jpg

a_KLB_0361.jpg

a_KLB_0367.jpg

a_KLB_0369.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0377.jpg

a_KLB_0378.jpg

a_KLB_0381.jpg

a_KLB_0384.jpg

a_KLB_0412.jpg

a_KLB_0415.jpg

a_KLB_0419.jpg

a_KLB_0423.jpg

a_KLB_0428.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0460.jpg

a_KLB_0466.jpg

a_KLB_0476.jpg