a_KLB_0290.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2854張
交付張數 : 714張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台中陶醴春風囍宴會館
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
爸媽不捨的眼淚,都充分顯示對於新娘的呵護與疼惜~

新人感謝文No.69:


a_KLB_0001.jpg

a_KLB_0003.jpg

a_KLB_0005.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0011.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0036.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0059.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0069.jpg

a_KLB_0070.jpg

a_KLB_0072.jpg

a_KLB_0073.jpg

a_KLB_0076.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0081.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0093.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0116.jpg

a_KLB_0122.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0157.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0199.jpg

a_KLB_0208.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0213.jpg

a_KLB_0217.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0259.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0284.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0294.jpg

a_KLB_0302.jpg

a_KLB_0304.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0315.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0323.jpg

a_KLB_0325.jpg

a_KLB_0328.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0340.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0346.jpg

a_KLB_0364.jpg

a_KLB_0375.jpg

a_KLB_0386.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0400.jpg

a_KLB_0404.jpg

a_KLB_0439.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0443.jpg

a_KLB_0449.jpg

a_KLB_0454.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0467.jpg

a_KLB_0469.jpg

a_KLB_0482.jpg

a_KLB_0488.jpg

a_KLB_0489.jpg

a_KLB_0492.jpg

a_KLB_0504.jpg

a_KLB_0508.jpg

a_KLB_0524.jpg

a_KLB_0527.jpg

a_KLB_0534.jpg

a_KLB_0535.jpg

a_KLB_0538.jpg

a_KLB_0544.jpg

a_KLB_0546.jpg

a_KLB_0549.jpg

a_KLB_0551.jpg

a_KLB_0552.jpg

a_KLB_0554.jpg

a_KLB_0570.jpg

a_KLB_0580.jpg

a_KLB_0596.jpg

a_KLB_0615.jpg

a_KLB_0626.jpg

a_KLB_0686.jpg

a_KLB_0693.jpg

a_KLB_0708.jpg

a_KLB_0714.jpg