a_LEO-129.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :2105張
交付張數 : 793張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 桃園賜福船長餐廳
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊 湘雨老師
婚紗禮服 : 中壢曼哈頓
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-1.jpg

a_LEO-2.jpg

a_LEO-3.jpg

a_LEO-4.jpg

a_LEO-5.jpg

a_LEO-6.jpg

a_LEO-7.jpg

a_LEO-8.jpg

a_LEO-9.jpg

a_LEO-10.jpg

a_LEO-11.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-13.jpg

a_LEO-14.jpg

a_LEO-15.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-17.jpg

a_LEO-18.jpg

a_LEO-19.jpg

a_LEO-20.jpg

a_LEO-21.jpg

a_LEO-22.jpg

a_LEO-23.jpg

a_LEO-24.jpg

a_LEO-25.jpg

a_LEO-26.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-28.jpg

a_LEO-29.jpg

a_LEO-30.jpg

a_LEO-31.jpg

a_LEO-32.jpg

a_LEO-33.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-36.jpg

a_LEO-37.jpg

a_LEO-38.jpg

a_LEO-39.jpg

a_LEO-40.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-42.jpg

a_LEO-43.jpg

a_LEO-44.jpg

a_LEO-45.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-47.jpg

a_LEO-48.jpg

a_LEO-49.jpg

a_LEO-50.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-52.jpg

a_LEO-53.jpg

a_LEO-54.jpg

a_LEO-55.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-57.jpg

a_LEO-58.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-60.jpg

a_LEO-61.jpg

a_LEO-62.jpg

a_LEO-63.jpg

a_LEO-64.jpg

a_LEO-65.jpg

a_LEO-66.jpg

a_LEO-67.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-69.jpg

a_LEO-70.jpg

a_LEO-71.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-73.jpg

a_LEO-74.jpg

a_LEO-75.jpg

a_LEO-76.jpg

a_LEO-77.jpg

a_LEO-78.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-80.jpg

a_LEO-81.jpg

a_LEO-82.jpg

a_LEO-83.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-86.jpg

a_LEO-87.jpg

a_LEO-88.jpg

a_LEO-89.jpg

a_LEO-90.jpg

a_LEO-91.jpg

a_LEO-92.jpg

a_LEO-93.jpg

a_LEO-94.jpg

a_LEO-95.jpg

a_LEO-96.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-98.jpg

a_LEO-99.jpg

a_LEO-100.jpg

a_LEO-101.jpg

a_LEO-102.jpg

a_LEO-103.jpg

a_LEO-104.jpg

a_LEO-105.jpg

a_LEO-106.jpg

a_LEO-107.jpg

a_LEO-108.jpg

a_LEO-109.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-111.jpg

a_LEO-112.jpg

a_LEO-113.jpg

a_LEO-114.jpg

a_LEO-115.jpg

a_LEO-116.jpg

a_LEO-117.jpg

a_LEO-118.jpg

a_LEO-119.jpg

a_LEO-120.jpg

a_LEO-121.jpg

a_LEO-122.jpg

a_LEO-123.jpg

a_LEO-124.jpg

a_LEO-125.jpg

a_LEO-126.jpg

a_LEO-127.jpg

a_LEO-128.jpg

a_LEO-129.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-131.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-133.jpg

a_LEO-134.jpg

a_LEO-135.jpg

a_LEO-136.jpg

a_LEO-137.jpg

a_LEO-138.jpg

a_LEO-139.jpg

a_LEO-140.jpg

a_LEO-141.jpg

a_LEO-142.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-146.jpg

a_LEO-147.jpg

a_LEO-148.jpg

a_LEO-149.jpg

a_LEO-150.jpg