a_AMB_474.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3369張
交付張數 : 733張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北小巨蛋囍宴軒
新秘(新娘秘書) :超級新秘靜怡
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 紅內褲影像工作室
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_001.JPG

a_AMB_005.JPG

a_AMB_006.JPG

a_AMB_008.JPG

a_AMB_026.JPG

a_AMB_027.JPG

a_AMB_036.JPG

a_AMB_043.JPG

a_AMB_045.JPG

a_AMB_049.JPG

a_AMB_050.JPG

a_AMB_052.JPG

a_AMB_055.JPG

a_AMB_056.JPG

a_AMB_058.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_087.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_091.JPG

a_AMB_092.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_094.JPG

a_AMB_095.JPG

a_AMB_096.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_111.JPG

a_AMB_112.JPG

a_AMB_120.JPG

a_AMB_122.JPG

a_AMB_123.JPG

a_AMB_124.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_127.JPG

a_AMB_129.JPG

a_AMB_131.JPG

a_AMB_132.JPG

a_AMB_140.JPG

a_AMB_143.JPG

a_AMB_145.JPG

a_AMB_148.JPG

a_AMB_149.JPG

a_AMB_152.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_159.JPG

a_AMB_160.JPG

a_AMB_164.JPG

a_AMB_168.JPG

a_AMB_170.JPG

a_AMB_179.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_198.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_202.JPG

a_AMB_208.JPG

a_AMB_209.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_230.JPG

a_AMB_232.JPG

a_AMB_236.JPG

a_AMB_238.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_242.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_250.JPG

a_AMB_429.JPG

a_AMB_431.JPG

a_AMB_434.JPG

a_AMB_436.JPG

a_AMB_437.JPG

a_AMB_440.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_444.JPG

a_AMB_448.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_451.JPG

a_AMB_453.JPG

a_AMB_464.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_470.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_474.JPG

a_AMB_480.JPG

a_AMB_481.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_484.JPG

a_AMB_525.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_530.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_532.JPG

a_AMB_533.JPG

a_AMB_535.JPG

a_AMB_536.JPG

a_AMB_537.JPG

a_AMB_538.JPG

a_AMB_541.JPG

a_AMB_549.JPG

a_AMB_551.JPG

a_AMB_555.JPG

a_AMB_556.JPG

a_AMB_557.JPG

a_AMB_559.JPG

a_AMB_560.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_563.JPG

a_AMB_565.JPG

a_AMB_566.JPG

a_AMB_570.JPG

a_AMB_640.JPG

a_AMB_641.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_643.JPG

a_AMB_644.JPG

a_AMB_647.JPG

a_AMB_651.JPG

a_AMB_652.JPG

a_AMB_664.JPG

a_AMB_671.JPG

a_AMB_673.JPG

a_AMB_674.JPG

a_AMB_677.JPG

a_AMB_678.JPG

a_AMB_679.JPG

a_AMB_680.JPG

a_AMB_682.JPG

a_AMB_683.JPG

a_AMB_709.JPG

a_AMB_713.JPG

a_AMB_717.JPG

a_AMB_724.JPG