a_LEO-30.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1183張
交付張數 : 397張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北彭園
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 資訊不明
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝古柯杰
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-6.jpg

a_LEO-8.jpg

a_LEO-14.jpg

a_LEO-16.jpg

a_LEO-25.jpg

a_LEO-30.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-35.jpg

a_LEO-38.jpg

a_LEO-40.jpg

a_LEO-41.jpg

a_LEO-44.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-56.jpg

a_LEO-59.jpg

a_LEO-68.jpg

a_LEO-72.jpg

a_LEO-83.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-123.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-140.jpg

a_LEO-144.jpg

a_LEO-145.jpg

a_LEO-147.jpg

a_LEO-158.jpg

a_LEO-160.jpg

a_LEO-166.jpg

a_LEO-167.jpg

a_LEO-172.jpg

a_LEO-173.jpg

a_LEO-181.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-198.jpg

a_LEO-202.jpg

a_LEO-208.jpg

a_LEO-215.jpg

a_LEO-238.jpg

a_LEO-248.jpg

a_LEO-251.jpg

a_LEO-255.jpg

a_LEO-259.jpg

a_LEO-278.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-294.jpg

a_LEO-318.jpg

a_LEO-322.jpg

a_LEO-324.jpg

a_LEO-335.jpg

a_LEO-337.jpg

a_LEO-361.jpg

a_LEO-362.jpg

a_LEO-365.jpg

a_LEO-366.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-398.jpg

a_LEO-412.jpg

a_LEO-422.jpg

a_LEO-470.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-507.jpg

a_LEO-512.jpg

a_LEO-514.jpg

a_LEO-516.jpg

a_LEO-522.jpg

a_LEO-526.jpg

a_LEO-527.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-539.jpg

a_LEO-551.jpg

a_LEO-559.jpg

a_LEO-577.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-596.jpg

a_LEO-597.jpg

a_LEO-610.jpg

a_LEO-613.jpg

a_LEO-616.jpg

a_LEO-624.jpg

a_LEO-627.jpg

a_LEO-637.jpg

a_LEO-640.jpg

a_LEO-646.jpg

a_LEO-651.jpg

a_LEO-652.jpg

a_LEO-660.jpg

a_LEO-663.jpg

a_LEO-664.jpg

a_LEO-665.jpg

a_LEO-671.jpg

a_LEO-678.jpg

a_LEO-681.jpg

a_LEO-695.jpg

a_LEO-701.jpg

a_LEO-707.jpg

a_LEO-714.jpg

a_LEO-721.jpg

a_LEO-737.jpg

a_LEO-748.jpg

a_LEO-762.jpg

a_LEO-770.jpg

a_LEO-774.jpg

a_LEO-783.jpg

a_LEO-796.jpg

a_LEO-797.jpg

a_LEO-806.jpg

a_LEO-821.jpg

a_LEO-828.jpg

a_LEO-831.jpg

a_LEO-838.jpg

a_LEO-858.jpg

a_LEO-862.jpg

a_LEO-881.jpg

a_LEO-888.jpg

a_LEO-891.jpg

a_LEO-920.jpg

a_LEO-924.jpg

a_LEO-933.jpg

a_LEO-955.jpg

a_LEO-964.jpg

a_LEO-972.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-992.jpg

a_LEO-993.jpg

a_LEO-1008.jpg

a_LEO-1020.jpg

a_LEO-1038.jpg

a_LEO-1048.jpg

a_LEO-1049.jpg

a_LEO-1058.jpg

a_LEO-1060.jpg

a_LEO-1062.jpg

a_LEO-1072.jpg

a_LEO-1084.jpg

a_LEO-1087.jpg

a_LEO-1094.jpg

a_LEO-1101.jpg

a_LEO-1102.jpg

a_LEO-1104.jpg

a_LEO-1116.jpg

a_LEO-1117.jpg

a_LEO-1125.jpg

a_LEO-1162.jpg

a_LEO-1168.jpg

a_LEO-1169.jpg

a_LEO-1183.jpg