AMB_61.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1678張
交付張數 : 463張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 寒舍艾美2F
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

AMB_01.JPG

AMB_02.JPG

AMB_03.JPG

AMB_04.JPG

AMB_05.JPG

AMB_06.JPG

AMB_07.JPG

AMB_08.JPG

AMB_09.JPG

AMB_10.JPG

AMB_11.JPG

AMB_12.JPG

AMB_13.JPG

AMB_14.JPG

AMB_15.JPG

AMB_16.JPG

AMB_17.JPG

AMB_18.JPG

AMB_19.JPG

AMB_20.JPG

AMB_21.JPG

AMB_22.JPG

AMB_23.JPG

AMB_24.JPG

AMB_25.JPG

AMB_26.JPG

AMB_27.JPG

AMB_28.JPG

AMB_29.JPG

AMB_30.JPG

AMB_31.JPG

AMB_32.JPG

AMB_33.JPG

AMB_34.JPG

AMB_35.JPG

AMB_36.JPG

AMB_37.JPG

AMB_38.JPG

AMB_39.JPG

AMB_40.JPG

AMB_41.JPG

AMB_42.JPG

AMB_43.JPG

AMB_44.JPG

AMB_45.JPG

AMB_46.JPG

AMB_47.JPG

AMB_48.JPG

AMB_49.JPG

AMB_50.JPG

AMB_51.JPG

AMB_52.JPG

AMB_53.JPG

AMB_54.JPG

AMB_55.JPG

AMB_56.JPG

AMB_57.JPG

AMB_58.JPG

AMB_59.JPG

AMB_60.JPG

AMB_61.JPG

AMB_62.JPG

AMB_63.JPG

AMB_64.JPG

AMB_65.JPG