LEO-37.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1594張
交付張數 : 556張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新營海口海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-2.jpg

LEO-8.jpg

LEO-10.jpg

LEO-12.jpg

LEO-18.jpg

LEO-19.jpg

LEO-22.jpg

LEO-30.jpg

LEO-31.jpg

LEO-37.jpg

LEO-46.jpg

LEO-50.jpg

LEO-54.jpg

LEO-59.jpg

LEO-64.jpg

LEO-67.jpg

LEO-71.jpg

LEO-80.jpg

LEO-83.jpg

LEO-89.jpg

LEO-101.jpg

LEO-109.jpg

LEO-112.jpg

LEO-116.jpg

LEO-126.jpg

LEO-132.jpg

LEO-136.jpg

LEO-150.jpg

LEO-159.jpg

LEO-163.jpg

LEO-169.jpg

LEO-182.jpg

LEO-185.jpg

LEO-188.jpg

LEO-189.jpg

LEO-221.jpg

LEO-224.jpg

LEO-226.jpg

LEO-228.jpg

LEO-235.jpg

LEO-239.jpg

LEO-240.jpg

LEO-241.jpg

LEO-245.jpg

LEO-274.jpg

LEO-283.jpg

LEO-284.jpg

LEO-286.jpg

LEO-296.jpg

LEO-299.jpg

LEO-304.jpg

LEO-309.jpg

LEO-316.jpg

LEO-317.jpg

LEO-321.jpg

LEO-323.jpg

LEO-324.jpg

LEO-326.jpg

LEO-331.jpg

LEO-334.jpg

LEO-336.jpg

LEO-339.jpg

LEO-343.jpg

LEO-345.jpg

LEO-349.jpg

LEO-351.jpg

LEO-363.jpg

LEO-365.jpg

LEO-369.jpg

LEO-371.jpg

LEO-373.jpg

LEO-374.jpg

LEO-376.jpg

LEO-379.jpg

LEO-394.jpg

LEO-399.jpg

LEO-401.jpg

LEO-402.jpg

LEO-404.jpg

LEO-407.jpg

LEO-409.jpg

LEO-411.jpg

LEO-414.jpg

LEO-415.jpg

LEO-416.jpg

LEO-429.jpg

LEO-431.jpg

LEO-436.jpg

LEO-440.jpg

LEO-441.jpg

LEO-442.jpg

LEO-443.jpg

LEO-447.jpg

LEO-453.jpg

LEO-455.jpg

LEO-456.jpg

LEO-457.jpg

LEO-459.jpg

LEO-461.jpg

LEO-470.jpg

LEO-471.jpg

LEO-472.jpg

LEO-473.jpg

LEO-476.jpg

LEO-480.jpg

LEO-482.jpg

LEO-484.jpg

LEO-489.jpg

LEO-490.jpg

LEO-491.jpg

LEO-492.jpg

LEO-495.jpg

LEO-496.jpg

LEO-498.jpg

LEO-501.jpg

LEO-502.jpg

LEO-503.jpg

LEO-505.jpg

LEO-507.jpg

LEO-508.jpg

LEO-511.jpg

LEO-516.jpg

LEO-518.jpg

LEO-521.jpg

LEO-523.jpg

LEO-525.jpg

LEO-526.jpg

LEO-529.jpg

LEO-531.jpg

LEO-533.jpg

LEO-536.jpg

LEO-537.jpg

LEO-538.jpg

LEO-539.jpg

LEO-540.jpg

LEO-541.jpg

LEO-542.jpg

LEO-547.jpg

LEO-551.jpg

LEO-552.jpg

LEO-558.jpg

LEO-562.jpg

LEO-563.jpg

LEO-565.jpg

LEO-566.jpg

LEO-569.jpg