a_KLB_0523.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3173張
交付張數 : 821張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新竹芙洛麗大飯店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
新郎浪漫的抱起新娘旋轉,成了最甜蜜的畫面:)

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0041.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0060.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0080.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0084.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0111.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0130.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0144.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0150.jpg

a_KLB_0155.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0167.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0201.jpg

a_KLB_0204.jpg

a_KLB_0212.jpg

a_KLB_0223.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0261.jpg

a_KLB_0262.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0276.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0279.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0301.jpg

a_KLB_0310.jpg

a_KLB_0316.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0321.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0333.jpg

a_KLB_0337.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0347.jpg

a_KLB_0356.jpg

a_KLB_0360.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0366.jpg

a_KLB_0369.jpg

a_KLB_0371.jpg

a_KLB_0376.jpg

a_KLB_0380.jpg

a_KLB_0387.jpg

a_KLB_0389.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0396.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0423.jpg

a_KLB_0424.jpg

a_KLB_0426.jpg

a_KLB_0429.jpg

a_KLB_0433.jpg

a_KLB_0434.jpg

a_KLB_0438.jpg

a_KLB_0446.jpg

a_KLB_0456.jpg

a_KLB_0458.jpg

a_KLB_0484.jpg

a_KLB_0489.jpg

a_KLB_0496.jpg

a_KLB_0503.jpg

a_KLB_0504.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0512.jpg

a_KLB_0514.jpg

a_KLB_0517.jpg

a_KLB_0523.jpg

a_KLB_0525.jpg

a_KLB_0527.jpg

a_KLB_0530.jpg

a_KLB_0536.jpg

a_KLB_0539.jpg

a_KLB_0540.jpg

a_KLB_0541.jpg

a_KLB_0542.jpg

a_KLB_0543.jpg

a_KLB_0547.jpg

a_KLB_0548.jpg

a_KLB_0588.jpg

a_KLB_0593.jpg

a_KLB_0603.jpg

a_KLB_0606.jpg

a_KLB_0623.jpg

a_KLB_0625.jpg

a_KLB_0658.jpg

a_KLB_0661.jpg

a_KLB_0665.jpg

a_KLB_0669.jpg

a_KLB_0682.jpg

a_KLB_0685.jpg

a_KLB_0694.jpg

a_KLB_0704.jpg

a_KLB_0739.jpg

a_KLB_0771.jpg

a_KLB_0798.jpg

a_KLB_0811.jpg

a_KLB_0812.jpg

a_KLB_0816.jpg

a_KLB_0818.jpg

a_KLB_0823.jpg

a_KLB_0825.jpg

a_KLB_0833.jpg

a_KLB_0834.jpg