a_KLB_0177.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊 (副攝)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1922張
交付張數 : 445張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北喜來登
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無
主攝:婚攝古柯杰

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
熱愛衝浪的新郎,遇上有著甜美笑容的新娘,決定一起牽手向前走~

a_KLB_0004.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0009.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0017.jpg

a_KLB_0018.jpg

a_KLB_0019.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0023.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0026.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0035.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0042.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0044.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0047.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0067.jpg

a_KLB_0079.jpg

a_KLB_0080.jpg

a_KLB_0082.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0086.jpg

a_KLB_0088.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0092.jpg

a_KLB_0094.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0097.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0100.jpg

a_KLB_0101.jpg

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0121.jpg

a_KLB_0124.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0133.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0136.jpg

a_KLB_0137.jpg

a_KLB_0141.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0154.jpg

a_KLB_0156.jpg

a_KLB_0158.jpg

a_KLB_0160.jpg

a_KLB_0163.jpg

a_KLB_0164.jpg

a_KLB_0166.jpg

a_KLB_0168.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0170.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0172.jpg

a_KLB_0176.jpg

a_KLB_0177.jpg

a_KLB_0178.jpg

a_KLB_0181.jpg

a_KLB_0182.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0187.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0192.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0203.jpg

a_KLB_0205.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0220.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0229.jpg

a_KLB_0231.jpg

a_KLB_0234.jpg

a_KLB_0236.jpg

a_KLB_0240.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0244.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0247.jpg

a_KLB_0248.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0253.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0258.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0267.jpg

a_KLB_0268.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0274.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0281.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0286.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0301.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0307.jpg

a_KLB_0309.jpg

a_KLB_0312.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0319.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0329.jpg

a_KLB_0336.jpg

a_KLB_0338.jpg

a_KLB_0340.jpg

a_KLB_0342.jpg

a_KLB_0345.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0354.jpg

a_KLB_0355.jpg

a_KLB_0371.jpg

a_KLB_0379.jpg

a_KLB_0380.jpg

a_KLB_0381.jpg

a_KLB_0384.jpg

a_KLB_0387.jpg

a_KLB_0388.jpg

a_KLB_0394.jpg

a_KLB_0398.jpg

a_KLB_0399.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0411.jpg

a_KLB_0420.jpg

a_KLB_0424.jpg

a_KLB_0442.jpg