a_AMB_644.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 4269張
交付張數 : 919張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北福華飯店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 艾式團隊-艾小希
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
a_AMB_002.JPG

a_AMB_003.JPG

a_AMB_005.JPG

a_AMB_022.JPG

a_AMB_023.JPG

a_AMB_057.JPG

a_AMB_062.JPG

a_AMB_064.JPG

a_AMB_067.JPG

a_AMB_068.JPG

a_AMB_070.JPG

a_AMB_082.JPG

a_AMB_087.JPG

a_AMB_088.JPG

a_AMB_094.JPG

a_AMB_095.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_116.JPG

a_AMB_118.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_121.JPG

a_AMB_123.JPG

a_AMB_124.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_134.JPG

a_AMB_136.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_142.JPG

a_AMB_144.JPG

a_AMB_169.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_204.JPG

a_AMB_208.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_215.JPG

a_AMB_217.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_220.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_226.JPG

a_AMB_227.JPG

a_AMB_228.JPG

a_AMB_231.JPG

a_AMB_236.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_240.JPG

a_AMB_243.JPG

a_AMB_255.JPG

a_AMB_256.JPG

a_AMB_261.JPG

a_AMB_264.JPG

a_AMB_279.JPG

a_AMB_281.JPG

a_AMB_282.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_285.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_291.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_294.JPG

a_AMB_296.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_298.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_302.JPG

a_AMB_309.JPG

a_AMB_310.JPG

a_AMB_314.JPG

a_AMB_315.JPG

a_AMB_322.JPG

a_AMB_323.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_325.JPG

a_AMB_333.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_340.JPG

a_AMB_343.JPG

a_AMB_347.JPG

a_AMB_349.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_365.JPG

a_AMB_368.JPG

a_AMB_369.JPG

a_AMB_370.JPG

a_AMB_371.JPG

a_AMB_373.JPG

a_AMB_376.JPG

a_AMB_377.JPG

a_AMB_382.JPG

a_AMB_383.JPG

a_AMB_385.JPG

a_AMB_388.JPG

a_AMB_521.JPG

a_AMB_522.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_536.JPG

a_AMB_537.JPG

a_AMB_540.JPG

a_AMB_545.JPG

a_AMB_549.JPG

a_AMB_550.JPG

a_AMB_555.JPG

a_AMB_559.JPG

a_AMB_573.JPG

a_AMB_578.JPG

a_AMB_582.JPG

a_AMB_584.JPG

a_AMB_585.JPG

a_AMB_587.JPG

a_AMB_588.JPG

a_AMB_639.JPG

a_AMB_643.JPG

a_AMB_644.JPG

a_AMB_686.JPG

a_AMB_688.JPG

a_AMB_690.JPG

a_AMB_691.JPG

a_AMB_696.JPG

a_AMB_750.JPG

a_AMB_752.JPG

a_AMB_754.JPG

a_AMB_756.JPG

a_AMB_758.JPG

a_AMB_759.JPG

a_AMB_760.JPG

a_AMB_763.JPG

a_AMB_770.JPG

a_AMB_779.JPG

a_AMB_785.JPG

a_AMB_803.JPG

a_AMB_839.JPG

a_AMB_843.JPG

a_AMB_845.JPG

a_AMB_881.JPG

a_AMB_884.JPG

a_AMB_905.JPG

a_AMB_914.JPG

a_AMB_926.JPG

a_AMB_935.JPG