LEO-0731.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 :1691張
交付張數 : 520張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 南投祥鶴餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 :
婚禮副攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-0017.jpg

LEO-0028.jpg

LEO-0032.jpg

LEO-0041.jpg

LEO-0065.jpg

LEO-0073.jpg

LEO-0090.jpg

LEO-0109.jpg

LEO-0112.jpg

LEO-0124.jpg

LEO-0156.jpg

LEO-0179.jpg

LEO-0199.jpg

LEO-0214.jpg

LEO-0223.jpg

LEO-0240.jpg

LEO-0254.jpg

LEO-0255.jpg

LEO-0259.jpg

LEO-0262.jpg

LEO-0282.jpg

LEO-0293.jpg

LEO-0300.jpg

LEO-0308.jpg

LEO-0313.jpg

LEO-0334.jpg

LEO-0336.jpg

LEO-0345.jpg

LEO-0384.jpg

LEO-0385.jpg

LEO-0389.jpg

LEO-0394.jpg

LEO-0414.jpg

LEO-0431.jpg

LEO-0438.jpg

LEO-0445.jpg

LEO-0466.jpg

LEO-0492.jpg

LEO-0496.jpg

LEO-0507.jpg

LEO-0517.jpg

LEO-0538.jpg

LEO-0541.jpg

LEO-0556.jpg

LEO-0560.jpg

LEO-0566.jpg

LEO-0567.jpg

LEO-0570.jpg

LEO-0598.jpg

LEO-0606.jpg

LEO-0608.jpg

LEO-0620.jpg

LEO-0625.jpg

LEO-0637.jpg

LEO-0659.jpg

LEO-0665.jpg

LEO-0673.jpg

LEO-0679.jpg

LEO-0681.jpg

LEO-0683.jpg

LEO-0689.jpg

LEO-0690.jpg

LEO-0697.jpg

LEO-0709.jpg

LEO-0726.jpg

LEO-0731.jpg

LEO-0732.jpg

LEO-0743.jpg

LEO-0761.jpg

LEO-0764.jpg

LEO-0774.jpg

LEO-0788.jpg

LEO-0798.jpg

LEO-0814.jpg

LEO-0827.jpg

LEO-0839.jpg

LEO-0861.jpg

LEO-0896.jpg

LEO-0941.jpg

LEO-0943.jpg

LEO-0949.jpg

LEO-0966.jpg

LEO-0977.jpg

LEO-0989.jpg

LEO-0993.jpg

LEO-1001.jpg

LEO-1002.jpg

LEO-1032.jpg

LEO-1033.jpg

LEO-1039.jpg

LEO-1103.jpg

LEO-1112.jpg

LEO-1119.jpg

LEO-1131.jpg

LEO-1159.jpg

LEO-1165.jpg

LEO-1180.jpg

LEO-1182.jpg

LEO-1183.jpg

LEO-1196.jpg

LEO-1207.jpg

LEO-1228.jpg

LEO-1238.jpg

LEO-1248.jpg

LEO-1251.jpg

LEO-1258.jpg

LEO-1265.jpg

LEO-1269.jpg

LEO-1272.jpg

LEO-1278.jpg

LEO-1279.jpg

LEO-1301.jpg

LEO-1308.jpg

LEO-1314.jpg

LEO-1325.jpg

LEO-1329.jpg

LEO-1363.jpg

LEO-1373.jpg

LEO-1394.jpg

LEO-1395.jpg

LEO-1398.jpg

LEO-1400.jpg

LEO-1406.jpg

LEO-1415.jpg

LEO-1418.jpg

LEO-1432.jpg

LEO-1433.jpg

LEO-1450.jpg

LEO-1497.jpg

LEO-1514.jpg

LEO-1527.jpg

LEO-1529.jpg

LEO-1537.jpg

LEO-1539.jpg

LEO-1543.jpg

LEO-1555.jpg

LEO-1558.jpg

LEO-1565.jpg

LEO-1573.jpg

LEO-1595.jpg

LEO-1600.jpg

LEO-1604.jpg

LEO-1616.jpg

LEO-1627.jpg

LEO-1634.jpg

LEO-1640.jpg

LEO-1641.jpg

LEO-1649.jpg

LEO-1665.jpg

LEO-1671.jpg