a_AMB_295.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3969張
交付張數 : 896張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台南商務會館 台中豐原江屋
新秘(新娘秘書) :蔡琳音
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 阿飛
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_029.JPG

a_AMB_030.JPG

a_AMB_034.JPG

a_AMB_035.JPG

a_AMB_040.JPG

a_AMB_070.JPG

a_AMB_073.JPG

a_AMB_074.JPG

a_AMB_076.JPG

a_AMB_077.JPG

a_AMB_078.JPG

a_AMB_079.JPG

a_AMB_080.JPG

a_AMB_081.JPG

a_AMB_086.JPG

a_AMB_089.JPG

a_AMB_090.JPG

a_AMB_092.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_107.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_122.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_127.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_129.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_147.JPG

a_AMB_148.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_156.JPG

a_AMB_166.JPG

a_AMB_169.JPG

a_AMB_170.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_182.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_184.JPG

a_AMB_185.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_220.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_230.JPG

a_AMB_233.JPG

a_AMB_236.JPG

a_AMB_237.JPG

a_AMB_238.JPG

a_AMB_267.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_271.JPG

a_AMB_275.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_291.JPG

a_AMB_295.JPG

a_AMB_312.JPG

a_AMB_466.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_471.JPG

a_AMB_473.JPG

a_AMB_475.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_488.JPG

a_AMB_496.JPG

a_AMB_513.JPG

a_AMB_514.JPG

a_AMB_515.JPG

a_AMB_516.JPG

a_AMB_522.JPG

a_AMB_523.JPG

a_AMB_525.JPG

a_AMB_526.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_530.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_537.JPG

a_AMB_539.JPG

a_AMB_543.JPG

a_AMB_545.JPG

a_AMB_548.JPG

a_AMB_549.JPG

a_AMB_552.JPG

a_AMB_553.JPG

a_AMB_554.JPG

a_AMB_555.JPG

a_AMB_558.JPG

a_AMB_563.JPG

a_AMB_564.JPG

a_AMB_565.JPG

a_AMB_575.JPG

a_AMB_600.JPG

a_AMB_601.JPG

a_AMB_604.JPG

a_AMB_609.JPG

a_AMB_610.JPG

a_AMB_612.JPG

a_AMB_613.JPG

a_AMB_615.JPG

a_AMB_622.JPG

a_AMB_623.JPG

a_AMB_624.JPG

a_AMB_626.JPG

a_AMB_632.JPG

a_AMB_637.JPG

a_AMB_639.JPG

a_AMB_640.JPG

a_AMB_641.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_644.JPG

a_AMB_648.JPG

a_AMB_665.JPG

a_AMB_669.JPG

a_AMB_670.JPG

a_AMB_673.JPG

a_AMB_675.JPG

a_AMB_678.JPG

a_AMB_679.JPG

a_AMB_680.JPG

a_AMB_681.JPG

a_AMB_682.JPG

a_AMB_684.JPG

a_AMB_686.JPG

a_AMB_768.JPG

a_AMB_770.JPG

a_AMB_771.JPG

a_AMB_777.JPG

a_AMB_779.JPG

a_AMB_780.JPG

a_AMB_781.JPG

a_AMB_783.JPG

a_AMB_784.JPG

a_AMB_785.JPG

a_AMB_869.JPG

a_AMB_875.JPG

a_AMB_880.JPG

a_AMB_882.JPG

a_AMB_888.JPG