a_KLB_0169.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2226張
交付張數 : 581張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 桃園中壢海豐海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
拍攝當天才發現新人兩個都是打火英雄,連佈置都有FIREMAN喔!

新人感謝文No.66:

a_KLB_0102.jpg

a_KLB_0008.jpg

a_KLB_0010.jpg

a_KLB_0014.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0025.jpg

a_KLB_0029.jpg

a_KLB_0031.jpg

a_KLB_0032.jpg

a_KLB_0040.jpg

a_KLB_0043.jpg

a_KLB_0045.jpg

a_KLB_0049.jpg

a_KLB_0051.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0055.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0058.jpg

a_KLB_0063.jpg

a_KLB_0065.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0068.jpg

a_KLB_0071.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0078.jpg

a_KLB_0083.jpg

a_KLB_0095.jpg

a_KLB_0096.jpg

a_KLB_0103.jpg

a_KLB_0106.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0115.jpg

a_KLB_0123.jpg

a_KLB_0127.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0132.jpg

a_KLB_0135.jpg

a_KLB_0142.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0152.jpg

a_KLB_0169.jpg

a_KLB_0171.jpg

a_KLB_0174.jpg

a_KLB_0183.jpg

a_KLB_0185.jpg

a_KLB_0186.jpg

a_KLB_0188.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0190.jpg

a_KLB_0191.jpg

a_KLB_0193.jpg

a_KLB_0194.jpg

a_KLB_0198.jpg

a_KLB_0205.jpg

a_KLB_0208.jpg

a_KLB_0216.jpg

a_KLB_0217.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0224.jpg

a_KLB_0226.jpg

a_KLB_0230.jpg

a_KLB_0233.jpg

a_KLB_0235.jpg

a_KLB_0237.jpg

a_KLB_0241.jpg

a_KLB_0243.jpg

a_KLB_0245.jpg

a_KLB_0249.jpg

a_KLB_0251.jpg

a_KLB_0257.jpg

a_KLB_0260.jpg

a_KLB_0263.jpg

a_KLB_0269.jpg

a_KLB_0270.jpg

a_KLB_0273.jpg

a_KLB_0277.jpg

a_KLB_0283.jpg

a_KLB_0287.jpg

a_KLB_0318.jpg

a_KLB_0320.jpg

a_KLB_0339.jpg

a_KLB_0355.jpg

a_KLB_0375.jpg

a_KLB_0392.jpg

a_KLB_0393.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0402.jpg

a_KLB_0403.jpg

a_KLB_0408.jpg

a_KLB_0414.jpg

a_KLB_0416.jpg

a_KLB_0426.jpg

a_KLB_0440.jpg

a_KLB_0442.jpg

a_KLB_0445.jpg

a_KLB_0447.jpg

a_KLB_0462.jpg

a_KLB_0470.jpg

a_KLB_0477.jpg

a_KLB_0495.jpg

a_KLB_0497.jpg

a_KLB_0506.jpg

a_KLB_0510.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0517.jpg

a_KLB_0527.jpg

a_KLB_0554.jpg

a_KLB_0571.jpg

a_KLB_0572.jpg

a_KLB_0576.jpg

a_KLB_0577.jpg

a_KLB_0581.jpg

a_KLB_0583.jpg