LEO-290.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2519張
交付張數 : 799張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台鋁晶綺盛宴
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-4.jpg

LEO-16.jpg

LEO-28.jpg

LEO-31.jpg

LEO-34.jpg

LEO-38.jpg

LEO-39.jpg

LEO-50.jpg

LEO-52.jpg

LEO-55.jpg

LEO-60.jpg

LEO-61.jpg

LEO-63.jpg

LEO-71.jpg

LEO-74.jpg

LEO-77.jpg

LEO-79.jpg

LEO-86.jpg

LEO-88.jpg

LEO-98.jpg

LEO-105.jpg

LEO-107.jpg

LEO-137.jpg

LEO-142.jpg

LEO-145.jpg

LEO-156.jpg

LEO-160.jpg

LEO-163.jpg

LEO-172.jpg

LEO-176.jpg

LEO-181.jpg

LEO-186.jpg

LEO-187.jpg

LEO-189.jpg

LEO-191.jpg

LEO-193.jpg

LEO-198.jpg

LEO-203.jpg

LEO-207.jpg

LEO-209.jpg

LEO-211.jpg

LEO-219.jpg

LEO-221.jpg

LEO-224.jpg

LEO-232.jpg

LEO-233.jpg

LEO-237.jpg

LEO-241.jpg

LEO-251.jpg

LEO-253.jpg

LEO-284.jpg

LEO-286.jpg

LEO-290.jpg

LEO-299.jpg

LEO-304.jpg

LEO-307.jpg

LEO-370.jpg

LEO-376.jpg

LEO-379.jpg

LEO-384.jpg

LEO-397.jpg

LEO-399.jpg

LEO-409.jpg

LEO-411.jpg

LEO-419.jpg

LEO-431.jpg

LEO-432.jpg

LEO-435.jpg

LEO-441.jpg

LEO-445.jpg

LEO-450.jpg

LEO-455.jpg

LEO-486.jpg

LEO-491.jpg

LEO-496.jpg

LEO-497.jpg

LEO-509.jpg

LEO-511.jpg

LEO-519.jpg

LEO-531.jpg

LEO-533.jpg

LEO-535.jpg

LEO-539.jpg

LEO-542.jpg

LEO-550.jpg

LEO-559.jpg

LEO-588.jpg

LEO-591.jpg

LEO-598.jpg

LEO-603.jpg

LEO-604.jpg

LEO-608.jpg

LEO-615.jpg

LEO-616.jpg

LEO-617.jpg

LEO-632.jpg

LEO-636.jpg

LEO-649.jpg

LEO-660.jpg

LEO-661.jpg

LEO-662.jpg

LEO-663.jpg

LEO-665.jpg

LEO-668.jpg

LEO-683.jpg

LEO-692.jpg

LEO-701.jpg

LEO-702.jpg

LEO-705.jpg

LEO-709.jpg

LEO-712.jpg

LEO-718.jpg

LEO-719.jpg

LEO-722.jpg

LEO-724.jpg

LEO-731.jpg

LEO-740.jpg

LEO-744.jpg

LEO-747.jpg

LEO-750.jpg

LEO-759.jpg

LEO-761.jpg

LEO-765.jpg

LEO-780.jpg

LEO-782.jpg

LEO-784.jpg

LEO-799.jpg

LEO-802.jpg

LEO-804.jpg

LEO-805.jpg

LEO-810.jpg

LEO-820.jpg

LEO-825.jpg

LEO-827.jpg

LEO-834.jpg

LEO-835.jpg

LEO-838.jpg

LEO-840.jpg

LEO-851.jpg

LEO-860.jpg

LEO-864.jpg

LEO-872.jpg

LEO-875.jpg

LEO-880.jpg

LEO-902.jpg

LEO-960.jpg

LEO-967.jpg

LEO-975.jpg