LEO-545.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2106張
交付張數 : 762張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 南投喆園宴會廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-3.jpg

LEO-6.jpg

LEO-19.jpg

LEO-27.jpg

LEO-29.jpg

LEO-39.jpg

LEO-45.jpg

LEO-58.jpg

LEO-63.jpg

LEO-76.jpg

LEO-86.jpg

LEO-98.jpg

LEO-104.jpg

LEO-111.jpg

LEO-113.jpg

LEO-115.jpg

LEO-124.jpg

LEO-130.jpg

LEO-134.jpg

LEO-144.jpg

LEO-149.jpg

LEO-154.jpg

LEO-156.jpg

LEO-176.jpg

LEO-180.jpg

LEO-191.jpg

LEO-199.jpg

LEO-208.jpg

LEO-216.jpg

LEO-220.jpg

LEO-223.jpg

LEO-230.jpg

LEO-241.jpg

LEO-255.jpg

LEO-258.jpg

LEO-274.jpg

LEO-281.jpg

LEO-294.jpg

LEO-297.jpg

LEO-329.jpg

LEO-335.jpg

LEO-344.jpg

LEO-346.jpg

LEO-351.jpg

LEO-360.jpg

LEO-420.jpg

LEO-429.jpg

LEO-451.jpg

LEO-460.jpg

LEO-467.jpg

LEO-469.jpg

LEO-477.jpg

LEO-487.jpg

LEO-525.jpg

LEO-545.jpg

LEO-553.jpg

LEO-559.jpg

LEO-565.jpg

LEO-574.jpg

LEO-577.jpg

LEO-582.jpg

LEO-583.jpg

LEO-592.jpg

LEO-593.jpg

LEO-597.jpg

LEO-611.jpg

LEO-614.jpg

LEO-619.jpg

LEO-623.jpg

LEO-626.jpg

LEO-632.jpg

LEO-633.jpg

LEO-659.jpg

LEO-661.jpg

LEO-663.jpg

LEO-671.jpg

LEO-684.jpg

LEO-687.jpg

LEO-689.jpg

LEO-693.jpg

LEO-715.jpg

LEO-724.jpg

LEO-732.jpg

LEO-733.jpg

LEO-744.jpg

LEO-747.jpg

LEO-750.jpg

LEO-769.jpg

LEO-772.jpg

LEO-793.jpg

LEO-801.jpg

LEO-808.jpg

LEO-819.jpg

LEO-869.jpg

LEO-877.jpg

LEO-883.jpg

LEO-892.jpg

LEO-925.jpg

LEO-953.jpg

LEO-958.jpg

LEO-960.jpg

LEO-967.jpg

LEO-983.jpg

LEO-991.jpg

LEO-1003.jpg

LEO-1018.jpg

LEO-1039.jpg

LEO-1042.jpg

LEO-1049.jpg

LEO-1058.jpg

LEO-1065.jpg

LEO-1074.jpg

LEO-1090.jpg

LEO-1101.jpg

LEO-1118.jpg

LEO-1141.jpg

LEO-1156.jpg

LEO-1183.jpg

LEO-1198.jpg

LEO-1211.jpg

LEO-1213.jpg

LEO-1215.jpg

LEO-1220.jpg

LEO-1224.jpg

LEO-1250.jpg

LEO-1253.jpg

LEO-1255.jpg

LEO-1310.jpg

LEO-1317.jpg

LEO-1362.jpg

LEO-1378.jpg

LEO-1418.jpg

LEO-1424.jpg

LEO-1435.jpg

LEO-1476.jpg

LEO-1495.jpg

LEO-1544.jpg

LEO-1553.jpg

LEO-1581.jpg

LEO-1619.jpg

LEO-1624.jpg

LEO-1627.jpg

LEO-1650.jpg

LEO-1700.jpg

LEO-1721.jpg

LEO-1723.jpg

LEO-1857.jpg

LEO-1910.jpg

LEO-1974.jpg

LEO-1984.jpg