KLB_0396.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3165張
交付張數 : 813張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新竹芙洛麗大飯店
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :Rex老師
婚禮主持 :無
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
新娘準備的闖關活動與二進的活動都非常精彩!
KLB_0001.jpg

KLB_0004.jpg

KLB_0007.jpg

KLB_0012.jpg

KLB_0014.jpg

KLB_0017.jpg

KLB_0018.jpg

KLB_0019.jpg

KLB_0023.jpg

KLB_0024.jpg

KLB_0033.jpg

KLB_0040.jpg

KLB_0051.jpg

KLB_0052.jpg

KLB_0054.jpg

KLB_0056.jpg

KLB_0080.jpg

KLB_0087.jpg

KLB_0089.jpg

KLB_0094.jpg

KLB_0097.jpg

KLB_0101.jpg

KLB_0103.jpg

KLB_0114.jpg

KLB_0123.jpg

KLB_0126.jpg

KLB_0129.jpg

KLB_0134.jpg

KLB_0139.jpg

KLB_0162.jpg

KLB_0170.jpg

KLB_0179.jpg

KLB_0183.jpg

KLB_0197.jpg

KLB_0198.jpg

KLB_0203.jpg

KLB_0209.jpg

KLB_0212.jpg

KLB_0215.jpg

KLB_0218.jpg

KLB_0223.jpg

KLB_0225.jpg

KLB_0228.jpg

KLB_0237.jpg

KLB_0241.jpg

KLB_0248.jpg

KLB_0254.jpg

KLB_0277.jpg

KLB_0291.jpg

KLB_0298.jpg

KLB_0302.jpg

KLB_0307.jpg

KLB_0313.jpg

KLB_0318.jpg

KLB_0324.jpg

KLB_0327.jpg

KLB_0330.jpg

KLB_0333.jpg

KLB_0341.jpg

KLB_0353.jpg

KLB_0360.jpg

KLB_0367.jpg

KLB_0378.jpg

KLB_0386.jpg

KLB_0387.jpg

KLB_0388.jpg

KLB_0391.jpg

KLB_0393.jpg

KLB_0394.jpg

KLB_0396.jpg

KLB_0399.jpg

KLB_0405.jpg

KLB_0410.jpg

KLB_0416.jpg

KLB_0419.jpg

KLB_0422.jpg

KLB_0444.jpg

KLB_0447.jpg

KLB_0448.jpg

KLB_0453.jpg

KLB_0457.jpg

KLB_0466.jpg

KLB_0490.jpg

KLB_0493.jpg

KLB_0495.jpg

KLB_0513.jpg

KLB_0533.jpg

KLB_0544.jpg

KLB_0552.jpg

KLB_0553.jpg

KLB_0558.jpg

KLB_0559.jpg

KLB_0564.jpg

KLB_0566.jpg

KLB_0574.jpg

KLB_0579.jpg

KLB_0585.jpg

KLB_0586.jpg

KLB_0601.jpg

KLB_0626.jpg

KLB_0634.jpg

KLB_0638.jpg

KLB_0639.jpg

KLB_0642.jpg

KLB_0645.jpg

KLB_0652.jpg

KLB_0657.jpg

KLB_0680.jpg

KLB_0682.jpg

KLB_0688.jpg

KLB_0690.jpg

KLB_0691.jpg

KLB_0705.jpg

KLB_0711.jpg

KLB_0720.jpg

KLB_0756.jpg

KLB_0811.jpg