LEO-1102.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1330張
交付張數 : 410張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中豐原儷宴會館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-0004.jpg

LEO-0008.jpg

LEO-0014.jpg

LEO-0025.jpg

LEO-0038.jpg

LEO-0048.jpg

LEO-0058.jpg

LEO-0087.jpg

LEO-0109.jpg

LEO-0111.jpg

LEO-0146.jpg

LEO-0154.jpg

LEO-0157.jpg

LEO-0179.jpg

LEO-0182.jpg

LEO-0205.jpg

LEO-0219.jpg

LEO-0228.jpg

LEO-0256.jpg

LEO-0289.jpg

LEO-0300.jpg

LEO-0316.jpg

LEO-0331.jpg

LEO-0334.jpg

LEO-0352.jpg

LEO-0354.jpg

LEO-0361.jpg

LEO-0370.jpg

LEO-0373.jpg

LEO-0389.jpg

LEO-0393.jpg

LEO-0398.jpg

LEO-0401.jpg

LEO-0402.jpg

LEO-0408.jpg

LEO-0416.jpg

LEO-0418.jpg

LEO-0422.jpg

LEO-0423.jpg

LEO-0426.jpg

LEO-0427.jpg

LEO-0438.jpg

LEO-0442.jpg

LEO-0448.jpg

LEO-0452.jpg

LEO-0460.jpg

LEO-0468.jpg

LEO-0469.jpg

LEO-0472.jpg

LEO-0473.jpg

LEO-0474.jpg

LEO-0482.jpg

LEO-0485.jpg

LEO-0486.jpg

LEO-0491.jpg

LEO-0498.jpg

LEO-0530.jpg

LEO-0536.jpg

LEO-0540.jpg

LEO-0549.jpg

LEO-0550.jpg

LEO-0555.jpg

LEO-0558.jpg

LEO-0560.jpg

LEO-0563.jpg

LEO-0566.jpg

LEO-0569.jpg

LEO-0571.jpg

LEO-0572.jpg

LEO-0575.jpg

LEO-0581.jpg

LEO-0584.jpg

LEO-0587.jpg

LEO-0591.jpg

LEO-0614.jpg

LEO-0616.jpg

LEO-0622.jpg

LEO-0624.jpg

LEO-0635.jpg

LEO-0639.jpg

LEO-0648.jpg

LEO-0649.jpg

LEO-0661.jpg

LEO-0665.jpg

LEO-0679.jpg

LEO-0683.jpg

LEO-0687.jpg

LEO-0689.jpg

LEO-0691.jpg

LEO-0694.jpg

LEO-0701.jpg

LEO-0712.jpg

LEO-0715.jpg

LEO-0734.jpg

LEO-0737.jpg

LEO-0742.jpg

LEO-0745.jpg

LEO-0756.jpg

LEO-0764.jpg

LEO-0772.jpg

LEO-0783.jpg

LEO-0784.jpg

LEO-0790.jpg

LEO-0794.jpg

LEO-0811.jpg

LEO-0815.jpg

LEO-0835.jpg

LEO-0841.jpg

LEO-0849.jpg

LEO-0868.jpg

LEO-0877.jpg

LEO-0898.jpg

LEO-0905.jpg

LEO-0908.jpg

LEO-0916.jpg

LEO-0935.jpg

LEO-0951.jpg

LEO-0984.jpg

LEO-0985.jpg

LEO-0991.jpg

LEO-0993.jpg

LEO-0997.jpg

LEO-1015.jpg

LEO-1031.jpg

LEO-1059.jpg

LEO-1074.jpg

LEO-1094.jpg

LEO-1102.jpg

LEO-1113.jpg

LEO-1123.jpg

LEO-1160.jpg

LEO-1182.jpg

LEO-1188.jpg

LEO-1195.jpg

LEO-1201.jpg

LEO-1202.jpg

LEO-1203.jpg

LEO-1205.jpg

LEO-1212.jpg

LEO-1216.jpg

LEO-1219.jpg

LEO-1264.jpg

LEO-1286.jpg

LEO-1300.jpg

LEO-1305.jpg

LEO-1317.jpg

LEO-1320.jpg

LEO-1326.jpg