LEO-897.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 996張
交付張數 : 290張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 女方家自宅
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-6.jpg

LEO-9.jpg

LEO-11.jpg

LEO-15.jpg

LEO-24.jpg

LEO-44.jpg

LEO-55.jpg

LEO-63.jpg

LEO-66.jpg

LEO-75.jpg

LEO-94.jpg

LEO-98.jpg

LEO-125.jpg

LEO-128.jpg

LEO-132.jpg

LEO-133.jpg

LEO-139.jpg

LEO-142.jpg

LEO-154.jpg

LEO-169.jpg

LEO-179.jpg

LEO-180.jpg

LEO-184.jpg

LEO-185.jpg

LEO-190.jpg

LEO-196.jpg

LEO-209.jpg

LEO-224.jpg

LEO-229.jpg

LEO-232.jpg

LEO-242.jpg

LEO-250.jpg

LEO-252.jpg

LEO-256.jpg

LEO-257.jpg

LEO-263.jpg

LEO-273.jpg

LEO-289.jpg

LEO-306.jpg

LEO-309.jpg

LEO-312.jpg

LEO-321.jpg

LEO-323.jpg

LEO-325.jpg

LEO-329.jpg

LEO-332.jpg

LEO-335.jpg

LEO-338.jpg

LEO-344.jpg

LEO-346.jpg

LEO-349.jpg

LEO-357.jpg

LEO-362.jpg

LEO-364.jpg

LEO-365.jpg

LEO-385.jpg

LEO-399.jpg

LEO-401.jpg

LEO-402.jpg

LEO-404.jpg

LEO-414.jpg

LEO-421.jpg

LEO-423.jpg

LEO-427.jpg

LEO-440.jpg

LEO-448.jpg

LEO-449.jpg

LEO-451.jpg

LEO-453.jpg

LEO-457.jpg

LEO-461.jpg

LEO-468.jpg

LEO-472.jpg

LEO-474.jpg

LEO-476.jpg

LEO-480.jpg

LEO-489.jpg

LEO-493.jpg

LEO-505.jpg

LEO-510.jpg

LEO-514.jpg

LEO-518.jpg

LEO-520.jpg

LEO-521.jpg

LEO-532.jpg

LEO-535.jpg

LEO-549.jpg

LEO-551.jpg

LEO-554.jpg

LEO-560.jpg

LEO-562.jpg

LEO-564.jpg

LEO-569.jpg

LEO-581.jpg

LEO-583.jpg

LEO-588.jpg

LEO-592.jpg

LEO-600.jpg

LEO-604.jpg

LEO-606.jpg

LEO-608.jpg

LEO-611.jpg

LEO-612.jpg

LEO-613.jpg

LEO-615.jpg

LEO-617.jpg

LEO-620.jpg

LEO-623.jpg

LEO-624.jpg

LEO-628.jpg

LEO-632.jpg

LEO-637.jpg

LEO-638.jpg

LEO-640.jpg

LEO-652.jpg

LEO-663.jpg

LEO-673.jpg

LEO-676.jpg

LEO-685.jpg

LEO-690.jpg

LEO-693.jpg

LEO-703.jpg

LEO-711.jpg

LEO-724.jpg

LEO-731.jpg

LEO-743.jpg

LEO-750.jpg

LEO-758.jpg

LEO-772.jpg

LEO-779.jpg

LEO-782.jpg

LEO-789.jpg

LEO-790.jpg

LEO-822.jpg

LEO-860.jpg

LEO-867.jpg

LEO-869.jpg

LEO-897.jpg

LEO-907.jpg

LEO-913.jpg

LEO-916.jpg

LEO-921.jpg

LEO-929.jpg

LEO-937.jpg

LEO-940.jpg

LEO-945.jpg

LEO-952.jpg

LEO-959.jpg