a_KLB_0108.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2478張
交付張數 : 758張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :台北敦化朝桂港式飲茶
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
遠從俄羅斯嫁來台灣的新娘,下午還跑到大安森林公園外拍:)

新人感謝文No.70:

 

a_KLB_0012.jpg

a_KLB_0020.jpg

a_KLB_0021.jpg

a_KLB_0022.jpg

a_KLB_0024.jpg

a_KLB_0028.jpg

a_KLB_0030.jpg

a_KLB_0033.jpg

a_KLB_0037.jpg

a_KLB_0039.jpg

a_KLB_0046.jpg

a_KLB_0048.jpg

a_KLB_0050.jpg

a_KLB_0054.jpg

a_KLB_0056.jpg

a_KLB_0057.jpg

a_KLB_0061.jpg

a_KLB_0066.jpg

a_KLB_0074.jpg

a_KLB_0091.jpg

a_KLB_0098.jpg

a_KLB_0099.jpg

a_KLB_0104.jpg

a_KLB_0105.jpg

a_KLB_0108.jpg

a_KLB_0110.jpg

a_KLB_0114.jpg

a_KLB_0120.jpg

a_KLB_0125.jpg

a_KLB_0128.jpg

a_KLB_0129.jpg

a_KLB_0134.jpg

a_KLB_0138.jpg

a_KLB_0139.jpg

a_KLB_0143.jpg

a_KLB_0147.jpg

a_KLB_0149.jpg

a_KLB_0151.jpg

a_KLB_0156.jpg

a_KLB_0159.jpg

a_KLB_0161.jpg

a_KLB_0165.jpg

a_KLB_0173.jpg

a_KLB_0175.jpg

a_KLB_0180.jpg

a_KLB_0189.jpg

a_KLB_0195.jpg

a_KLB_0206.jpg

a_KLB_0208.jpg

a_KLB_0210.jpg

a_KLB_0214.jpg

a_KLB_0218.jpg

a_KLB_0222.jpg

a_KLB_0238.jpg

a_KLB_0246.jpg

a_KLB_0250.jpg

a_KLB_0254.jpg

a_KLB_0271.jpg

a_KLB_0272.jpg

a_KLB_0275.jpg

a_KLB_0278.jpg

a_KLB_0282.jpg

a_KLB_0285.jpg

a_KLB_0290.jpg

a_KLB_0291.jpg

a_KLB_0294.jpg

a_KLB_0306.jpg

a_KLB_0314.jpg

a_KLB_0317.jpg

a_KLB_0322.jpg

a_KLB_0324.jpg

a_KLB_0328.jpg

a_KLB_0331.jpg

a_KLB_0351.jpg

a_KLB_0352.jpg

a_KLB_0353.jpg

a_KLB_0357.jpg

a_KLB_0358.jpg

a_KLB_0363.jpg

a_KLB_0372.jpg

a_KLB_0377.jpg

a_KLB_0381.jpg

a_KLB_0388.jpg

a_KLB_0390.jpg

a_KLB_0393.jpg

a_KLB_0395.jpg

a_KLB_0399.jpg

a_KLB_0409.jpg

a_KLB_0421.jpg

a_KLB_0423.jpg

a_KLB_0425.jpg

a_KLB_0436.jpg

a_KLB_0442.jpg

a_KLB_0444.jpg

a_KLB_0450.jpg

a_KLB_0451.jpg

a_KLB_0455.jpg

a_KLB_0457.jpg

a_KLB_0459.jpg

a_KLB_0461.jpg

a_KLB_0493.jpg

a_KLB_0511.jpg

a_KLB_0520.jpg

a_KLB_0525.jpg

a_KLB_0528.jpg

a_KLB_0536.jpg

a_KLB_0539.jpg

a_KLB_0541.jpg

a_KLB_0544.jpg

a_KLB_0547.jpg

a_KLB_0559.jpg

a_KLB_0563.jpg

a_KLB_0570.jpg

a_KLB_0578.jpg

a_KLB_0584.jpg

a_KLB_0590.jpg

a_KLB_0592.jpg

a_KLB_0598.jpg

a_KLB_0601.jpg

a_KLB_0607.jpg

a_KLB_0610.jpg

a_KLB_0612.jpg

a_KLB_0615.jpg

a_KLB_0619.jpg

a_KLB_0628.jpg

a_KLB_0643.jpg

a_KLB_0645.jpg

a_KLB_0650.jpg

a_KLB_0653.jpg

a_KLB_0657.jpg

a_KLB_0660.jpg

a_KLB_0674.jpg

a_KLB_0675.jpg

a_KLB_0679.jpg

a_KLB_0682.jpg

a_KLB_0683.jpg

a_KLB_0693.jpg

a_KLB_0709.jpg

a_KLB_0713.jpg

a_KLB_0716.jpg

a_KLB_0730.jpg

a_KLB_0733.jpg

a_KLB_0736.jpg

a_KLB_0738.jpg

a_KLB_0740.jpg

a_KLB_0762.jpg

a_KLB_0763.jpg