a_MTB-1406.jpg

a_MTB-1517.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2353張
交付張數 : 777張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 頤品新店北新館 / 新店京采
新秘(新娘秘書) : 巴洛克zoe
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 : 飯店婚企
婚佈(婚禮佈置) :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_MTB-3.jpg

a_MTB-14.jpg

a_MTB-31.jpg

a_MTB-55.jpg

a_MTB-60.jpg

a_MTB-75.jpg

a_MTB-78.jpg

a_MTB-105.jpg

a_MTB-110.jpg

a_MTB-137.jpg

a_MTB-154.jpg

a_MTB-159.jpg

a_MTB-191.jpg

a_MTB-193.jpg

a_MTB-199.jpg

a_MTB-207.jpg

a_MTB-228.jpg

a_MTB-238.jpg

a_MTB-265.jpg

a_MTB-281.jpg

a_MTB-292.jpg

a_MTB-348.jpg

a_MTB-352.jpg

a_MTB-358.jpg

a_MTB-364.jpg

a_MTB-374.jpg

a_MTB-406.jpg

a_MTB-419.jpg

a_MTB-426.jpg

a_MTB-434.jpg

a_MTB-454.jpg

a_MTB-481.jpg

a_MTB-482.jpg

a_MTB-493.jpg

a_MTB-520.jpg

a_MTB-528.jpg

a_MTB-529.jpg

a_MTB-543.jpg

a_MTB-589.jpg

a_MTB-623.jpg

a_MTB-644.jpg

a_MTB-655.jpg

a_MTB-664.jpg

a_MTB-675.jpg

a_MTB-686.jpg

a_MTB-689.jpg

a_MTB-699.jpg

a_MTB-704.jpg

a_MTB-726.jpg

a_MTB-729.jpg

a_MTB-732.jpg

a_MTB-763.jpg

a_MTB-776.jpg

a_MTB-784.jpg

a_MTB-798.jpg

a_MTB-801.jpg

a_MTB-802.jpg

a_MTB-811.jpg

a_MTB-821.jpg

a_MTB-832.jpg

a_MTB-844.jpg

a_MTB-853.jpg

a_MTB-862.jpg

a_MTB-863.jpg

a_MTB-866.jpg

a_MTB-882.jpg

a_MTB-885.jpg

a_MTB-888.jpg

a_MTB-902.jpg

a_MTB-906.jpg

a_MTB-913.jpg

a_MTB-917.jpg

a_MTB-925.jpg

a_MTB-926.jpg

a_MTB-935.jpg

a_MTB-948.jpg

a_MTB-950.jpg

a_MTB-966.jpg

a_MTB-969.jpg

a_MTB-975.jpg

a_MTB-978.jpg

a_MTB-1033.jpg

a_MTB-1035.jpg

a_MTB-1039.jpg

a_MTB-1103.jpg

a_MTB-1129.jpg

a_MTB-1145.jpg

a_MTB-1151.jpg

a_MTB-1184.jpg

a_MTB-1195.jpg

a_MTB-1215.jpg

a_MTB-1223.jpg

a_MTB-1251.jpg

a_MTB-1252.jpg

a_MTB-1278.jpg

a_MTB-1293.jpg

a_MTB-1323.jpg

a_MTB-1364.jpg

a_MTB-1372.jpg

a_MTB-1385.jpg

a_MTB-1406.jpg

a_MTB-1419.jpg

a_MTB-1432.jpg

a_MTB-1441.jpg

a_MTB-1444.jpg

a_MTB-1449.jpg

a_MTB-1469.jpg

a_MTB-1492.jpg

a_MTB-1515.jpg

a_MTB-1517.jpg

a_MTB-1521.jpg

a_MTB-1528.jpg

a_MTB-1543.jpg

a_MTB-1559.jpg

a_MTB-1603.jpg

a_MTB-1633.jpg

a_MTB-1648.jpg

a_MTB-1668.jpg

a_MTB-1684.jpg

a_MTB-1712.jpg

a_MTB-1751.jpg

a_MTB-1756.jpg

a_MTB-1762.jpg

a_MTB-1766.jpg

a_MTB-1767.jpg

a_MTB-1807.jpg

a_MTB-1836.jpg

a_MTB-1840.jpg

a_MTB-1852.jpg

a_MTB-1855.jpg

a_MTB-1939.jpg

a_MTB-1960.jpg

a_MTB-1988.jpg

a_MTB-2000.jpg

a_MTB-2004.jpg

a_MTB-2028.jpg

a_MTB-2031.jpg

a_MTB-2051.jpg

a_MTB-2058.jpg

a_MTB-2175.jpg

a_MTB-2206.jpg

a_MTB-2215.jpg

a_MTB-2271.jpg

a_MTB-2281.jpg

a_MTB-2286.jpg

a_MTB-2296.jpg

a_MTB-2300.jpg

a_MTB-2335.jpg

a_MTB-2353.jpg