a_MTB-1133.jpg

a_MTB-3262.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3293張
交付張數 : 1020張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 新店豪鼎飯店
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊 新秘娃娃
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 : 飯店婚企
婚佈(婚禮佈置) :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
新人感謝文:觀看饅頭爸更多感謝文 (請點選)
20160122

a_MTB-2.jpg

a_MTB-60.jpg

a_MTB-138.jpg

a_MTB-148.jpg

a_MTB-165.jpg

a_MTB-215.jpg

a_MTB-236.jpg

a_MTB-264.jpg

a_MTB-280.jpg

a_MTB-340.jpg

a_MTB-345.jpg

a_MTB-369.jpg

a_MTB-378.jpg

a_MTB-395.jpg

a_MTB-446.jpg

a_MTB-461.jpg

a_MTB-549.jpg

a_MTB-581.jpg

a_MTB-608.jpg

a_MTB-615.jpg

a_MTB-625.jpg

a_MTB-629.jpg

a_MTB-640.jpg

a_MTB-677.jpg

a_MTB-693.jpg

a_MTB-698.jpg

a_MTB-709.jpg

a_MTB-718.jpg

a_MTB-767.jpg

a_MTB-780.jpg

a_MTB-813.jpg

a_MTB-822.jpg

a_MTB-844.jpg

a_MTB-858.jpg

a_MTB-862.jpg

a_MTB-866.jpg

a_MTB-867.jpg

a_MTB-911.jpg

a_MTB-914.jpg

a_MTB-921.jpg

a_MTB-937.jpg

a_MTB-945.jpg

a_MTB-964.jpg

a_MTB-969.jpg

a_MTB-1018.jpg

a_MTB-1133.jpg

a_MTB-1141.jpg

a_MTB-1203.jpg

a_MTB-1229.jpg

a_MTB-1242.jpg

a_MTB-1307.jpg

a_MTB-1364.jpg

a_MTB-1422.jpg

a_MTB-1440.jpg

a_MTB-1467.jpg

a_MTB-1470.jpg

a_MTB-1518.jpg

a_MTB-1542.jpg

a_MTB-1544.jpg

a_MTB-1554.jpg

a_MTB-1618.jpg

a_MTB-1668.jpg

a_MTB-1686.jpg

a_MTB-1709.jpg

a_MTB-1740.jpg

a_MTB-1755.jpg

a_MTB-1801.jpg

a_MTB-1812.jpg

a_MTB-1837.jpg

a_MTB-1846.jpg

a_MTB-1873.jpg

a_MTB-1892.jpg

a_MTB-1901.jpg

a_MTB-1908.jpg

a_MTB-1927.jpg

a_MTB-1945.jpg

a_MTB-1970.jpg

a_MTB-1974.jpg

a_MTB-1983.jpg

a_MTB-1987.jpg

a_MTB-1993.jpg

a_MTB-1995.jpg

a_MTB-1999.jpg

a_MTB-2006.jpg

a_MTB-2010.jpg

a_MTB-2017.jpg

a_MTB-2043.jpg

a_MTB-2053.jpg

a_MTB-2058.jpg

a_MTB-2072.jpg

a_MTB-2085.jpg

a_MTB-2129.jpg

a_MTB-2133.jpg

a_MTB-2143.jpg

a_MTB-2162.jpg

a_MTB-2170.jpg

a_MTB-2229.jpg

a_MTB-2274.jpg

a_MTB-2278.jpg

a_MTB-2298.jpg

a_MTB-2323.jpg

a_MTB-2354.jpg

a_MTB-2363.jpg

a_MTB-2365.jpg

a_MTB-2380.jpg

a_MTB-2396.jpg

a_MTB-2420.jpg

a_MTB-2428.jpg

a_MTB-2447.jpg

a_MTB-2450.jpg

a_MTB-2474.jpg

a_MTB-2484.jpg

a_MTB-2489.jpg

a_MTB-2499.jpg

a_MTB-2506.jpg

a_MTB-2508.jpg

a_MTB-2522.jpg

a_MTB-2523.jpg

a_MTB-2555.jpg

a_MTB-2560.jpg

a_MTB-2652.jpg

a_MTB-2662.jpg

a_MTB-2689.jpg

a_MTB-2767.jpg

a_MTB-2770.jpg

a_MTB-2772.jpg

a_MTB-2777.jpg

a_MTB-2781.jpg

a_MTB-2794.jpg

a_MTB-2821.jpg

a_MTB-2823.jpg

a_MTB-2922.jpg

a_MTB-2927.jpg

a_MTB-2944.jpg

a_MTB-2955.jpg

a_MTB-2977.jpg

a_MTB-2987.jpg

a_MTB-2996.jpg

a_MTB-3003.jpg

a_MTB-3016.jpg

a_MTB-3060.jpg

a_MTB-3067.jpg

a_MTB-3080.jpg

a_MTB-3154.jpg

a_MTB-3225.jpg

a_MTB-3236.jpg

a_MTB-3247.jpg

a_MTB-3254.jpg

a_MTB-3262.jpg

a_MTB-3293.jpg