KLB_0370.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) :  婚攝玉米  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2672張
交付張數 : 753張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 :台北華漾大飯店中崙店
新秘(新娘秘書) :廖珊婷老師
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無資訊
婚禮主持 :無資訊
婚佈(婚禮佈置) :無資訊

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

玉米小心得:
可愛的新娘,一早開拍還很害羞,跟老公相處在細節上有許多小甜蜜。

新人感謝文No.70:

KLB_0001.jpg

KLB_0003.jpg

KLB_0005.jpg

KLB_0037.jpg

KLB_0043.jpg

KLB_0060.jpg

KLB_0061.jpg

KLB_0066.jpg

KLB_0070.jpg

KLB_0073.jpg

KLB_0074.jpg

KLB_0075.jpg

KLB_0078.jpg

KLB_0080.jpg

KLB_0083.jpg

KLB_0095.jpg

KLB_0099.jpg

KLB_0100.jpg

KLB_0104.jpg

KLB_0106.jpg

KLB_0107.jpg

KLB_0108.jpg

KLB_0117.jpg

KLB_0121.jpg

KLB_0135.jpg

KLB_0139.jpg

KLB_0172.jpg

KLB_0174.jpg

KLB_0178.jpg

KLB_0180.jpg

KLB_0186.jpg

KLB_0187.jpg

KLB_0189.jpg

KLB_0190.jpg

KLB_0193.jpg

KLB_0196.jpg

KLB_0200.jpg

KLB_0201.jpg

KLB_0203.jpg

KLB_0204.jpg

KLB_0207.jpg

KLB_0211.jpg

KLB_0213.jpg

KLB_0214.jpg

KLB_0220.jpg

KLB_0230.jpg

KLB_0231.jpg

KLB_0235.jpg

KLB_0236.jpg

KLB_0238.jpg

KLB_0244.jpg

KLB_0247.jpg

KLB_0257.jpg

KLB_0275.jpg

KLB_0278.jpg

KLB_0279.jpg

KLB_0288.jpg

KLB_0291.jpg

KLB_0311.jpg

KLB_0313.jpg

KLB_0318.jpg

KLB_0322.jpg

KLB_0324.jpg

KLB_0329.jpg

KLB_0339.jpg

KLB_0341.jpg

KLB_0344.jpg

KLB_0352.jpg

KLB_0364.jpg

KLB_0370.jpg

KLB_0387.jpg

KLB_0388.jpg

KLB_0390.jpg

KLB_0395.jpg

KLB_0399.jpg

KLB_0403.jpg

KLB_0419.jpg

KLB_0424.jpg

KLB_0438.jpg

KLB_0452.jpg

KLB_0460.jpg

KLB_0463.jpg

KLB_0473.jpg

KLB_0480.jpg

KLB_0482.jpg

KLB_0489.jpg

KLB_0494.jpg

KLB_0498.jpg

KLB_0502.jpg

KLB_0514.jpg

KLB_0523.jpg

KLB_0529.jpg

KLB_0533.jpg

KLB_0535.jpg

KLB_0562.jpg

KLB_0575.jpg

KLB_0591.jpg

KLB_0593.jpg

KLB_0602.jpg

KLB_0610.jpg

KLB_0613.jpg

KLB_0640.jpg

KLB_0641.jpg

KLB_0663.jpg

KLB_0664.jpg

KLB_0668.jpg

KLB_0672.jpg

KLB_0679.jpg

KLB_0693.jpg

KLB_0694.jpg

KLB_0695.jpg

KLB_0696.jpg

KLB_0702.jpg

KLB_0737.jpg

KLB_0745.jpg

KLB_0747.jpg

KLB_0755.jpg

KLB_0759.jpg

KLB_0763.jpg

KLB_0766.jpg