KLB_0213.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝玉米 | 饅頭爸團隊 (協助)
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1232張
交付張數 : 230張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 台北君悅飯店3F凱悅廳
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 :無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) :無
婚禮主持 :Flora Chu
婚佈(婚禮佈置) : 無
主攝:婚攝饅頭爸

婚攝玉米更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝玉米
本篇作品之完整相簿:玉米痞客邦相簿連結(請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,
若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

KLB_0001.jpg

KLB_0002.jpg

KLB_0004.jpg

KLB_0005.jpg

KLB_0007.jpg

KLB_0008.jpg

KLB_0013.jpg

KLB_0016.jpg

KLB_0018.jpg

KLB_0019.jpg

KLB_0020.jpg

KLB_0021.jpg

KLB_0022.jpg

KLB_0023.jpg

KLB_0025.jpg

KLB_0027.jpg

KLB_0028.jpg

KLB_0029.jpg

KLB_0030.jpg

KLB_0032.jpg

KLB_0033.jpg

KLB_0036.jpg

KLB_0037.jpg

KLB_0038.jpg

KLB_0042.jpg

KLB_0044.jpg

KLB_0045.jpg

KLB_0046.jpg

KLB_0049.jpg

KLB_0050.jpg

KLB_0051.jpg

KLB_0052.jpg

KLB_0053.jpg

KLB_0055.jpg

KLB_0056.jpg

KLB_0057.jpg

KLB_0058.jpg

KLB_0059.jpg

KLB_0060.jpg

KLB_0061.jpg

KLB_0063.jpg

KLB_0064.jpg

KLB_0065.jpg

KLB_0066.jpg

KLB_0067.jpg

KLB_0068.jpg

KLB_0069.jpg

KLB_0070.jpg

KLB_0072.jpg

KLB_0073.jpg

KLB_0074.jpg

KLB_0075.jpg

KLB_0077.jpg

KLB_0078.jpg

KLB_0080.jpg

KLB_0081.jpg

KLB_0084.jpg

KLB_0086.jpg

KLB_0087.jpg

KLB_0088.jpg

KLB_0090.jpg

KLB_0091.jpg

KLB_0092.jpg

KLB_0093.jpg

KLB_0095.jpg

KLB_0096.jpg

KLB_0097.jpg

KLB_0098.jpg

KLB_0101.jpg

KLB_0103.jpg

KLB_0104.jpg

KLB_0107.jpg

KLB_0108.jpg

KLB_0109.jpg

KLB_0110.jpg

KLB_0111.jpg

KLB_0112.jpg

KLB_0113.jpg

KLB_0114.jpg

KLB_0115.jpg

KLB_0116.jpg

KLB_0118.jpg

KLB_0119.jpg

KLB_0128.jpg

KLB_0131.jpg

KLB_0134.jpg

KLB_0135.jpg

KLB_0136.jpg

KLB_0137.jpg

KLB_0139.jpg

KLB_0140.jpg

KLB_0142.jpg

KLB_0143.jpg

KLB_0145.jpg

KLB_0146.jpg

KLB_0148.jpg

KLB_0150.jpg

KLB_0151.jpg

KLB_0152.jpg

KLB_0156.jpg

KLB_0158.jpg

KLB_0159.jpg

KLB_0160.jpg

KLB_0161.jpg

KLB_0162.jpg

KLB_0164.jpg

KLB_0165.jpg

KLB_0168.jpg

KLB_0169.jpg

KLB_0172.jpg

KLB_0173.jpg

KLB_0174.jpg

KLB_0178.jpg

KLB_0179.jpg

KLB_0181.jpg

KLB_0182.jpg

KLB_0185.jpg

KLB_0186.jpg

KLB_0187.jpg

KLB_0188.jpg

KLB_0189.jpg

KLB_0191.jpg

KLB_0192.jpg

KLB_0193.jpg

KLB_0195.jpg

KLB_0196.jpg

KLB_0201.jpg

KLB_0203.jpg

KLB_0206.jpg

KLB_0208.jpg

KLB_0209.jpg

KLB_0211.jpg

KLB_0212.jpg

KLB_0213.jpg

KLB_0214.jpg

KLB_0215.jpg

KLB_0216.jpg

KLB_0218.jpg

KLB_0219.jpg

KLB_0220.jpg

KLB_0221.jpg

KLB_0224.jpg

KLB_0225.jpg

KLB_0226.jpg

KLB_0227.jpg

KLB_0228.jpg

KLB_0229.jpg

KLB_0230.jpg

KLB_0239.jpg