a_AMB_293.JPG

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3512張
交付張數 : 782張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新店彭園
新秘(新娘秘書) :無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝團隊協助:無
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_001.JPG

a_AMB_018.JPG

a_AMB_019.JPG

a_AMB_020.JPG

a_AMB_028.JPG

a_AMB_032.JPG

a_AMB_036.JPG

a_AMB_039.JPG

a_AMB_045.JPG

a_AMB_046.JPG

a_AMB_048.JPG

a_AMB_049.JPG

a_AMB_050.JPG

a_AMB_091.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_099.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_102.JPG

a_AMB_107.JPG

a_AMB_108.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_110.JPG

a_AMB_111.JPG

a_AMB_119.JPG

a_AMB_120.JPG

a_AMB_121.JPG

a_AMB_123.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_129.JPG

a_AMB_132.JPG

a_AMB_134.JPG

a_AMB_136.JPG

a_AMB_137.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_139.JPG

a_AMB_140.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_142.JPG

a_AMB_143.JPG

a_AMB_144.JPG

a_AMB_147.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_154.JPG

a_AMB_158.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_162.JPG

a_AMB_169.JPG

a_AMB_172.JPG

a_AMB_177.JPG

a_AMB_180.JPG

a_AMB_181.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_193.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_197.JPG

a_AMB_199.JPG

a_AMB_201.JPG

a_AMB_273.JPG

a_AMB_276.JPG

a_AMB_278.JPG

a_AMB_280.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_284.JPG

a_AMB_286.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_289.JPG

a_AMB_293.JPG

a_AMB_296.JPG

a_AMB_297.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_302.JPG

a_AMB_303.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_364.JPG

a_AMB_366.JPG

a_AMB_368.JPG

a_AMB_375.JPG

a_AMB_379.JPG

a_AMB_380.JPG

a_AMB_430.JPG

a_AMB_431.JPG

a_AMB_432.JPG

a_AMB_473.JPG

a_AMB_476.JPG

a_AMB_477.JPG

a_AMB_478.JPG

a_AMB_480.JPG

a_AMB_481.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_485.JPG

a_AMB_486.JPG

a_AMB_487.JPG

a_AMB_495.JPG

a_AMB_498.JPG

a_AMB_501.JPG

a_AMB_516.JPG

a_AMB_521.JPG

a_AMB_524.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_529.JPG

a_AMB_549.JPG

a_AMB_550.JPG

a_AMB_551.JPG

a_AMB_552.JPG

a_AMB_555.JPG

a_AMB_556.JPG

a_AMB_557.JPG

a_AMB_561.JPG

a_AMB_722.JPG

a_AMB_723.JPG

a_AMB_745.JPG

a_AMB_750.JPG

a_AMB_754.JPG

a_AMB_765.JPG

a_AMB_767.JPG

a_AMB_774.JPG

a_AMB_776.JPG

a_AMB_778.JPG

a_AMB_786.JPG

a_AMB_787.JPG

a_AMB_791.JPG

a_AMB_794.JPG

a_AMB_795.JPG