a_MTB-568.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2353張
交付張數 : 702張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋晶宴府中館丰劇場
新秘(新娘秘書) : 巫葳葳
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 : 飯店婚企
婚佈(婚禮佈置) :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

新人感謝文:觀看饅頭爸更多感謝文 (請點選)

20160305_1

a_MTB-5.jpg

a_MTB-20.jpg

a_MTB-39.jpg

a_MTB-59.jpg

a_MTB-88.jpg

a_MTB-100.jpg

a_MTB-107.jpg

a_MTB-117.jpg

a_MTB-127.jpg

a_MTB-166.jpg

a_MTB-167.jpg

a_MTB-174.jpg

a_MTB-193.jpg

a_MTB-205.jpg

a_MTB-211.jpg

a_MTB-215.jpg

a_MTB-239.jpg

a_MTB-266.jpg

a_MTB-272.jpg

a_MTB-297.jpg

a_MTB-312.jpg

a_MTB-330.jpg

a_MTB-344.jpg

a_MTB-347.jpg

a_MTB-349.jpg

a_MTB-366.jpg

a_MTB-373.jpg

a_MTB-379.jpg

a_MTB-393.jpg

a_MTB-396.jpg

a_MTB-398.jpg

a_MTB-399.jpg

a_MTB-423.jpg

a_MTB-424.jpg

a_MTB-430.jpg

a_MTB-436.jpg

a_MTB-440.jpg

a_MTB-443.jpg

a_MTB-448.jpg

a_MTB-452.jpg

a_MTB-455.jpg

a_MTB-469.jpg

a_MTB-487.jpg

a_MTB-492.jpg

a_MTB-517.jpg

a_MTB-520.jpg

a_MTB-524.jpg

a_MTB-526.jpg

a_MTB-563.jpg

a_MTB-566.jpg

a_MTB-568.jpg

a_MTB-583.jpg

a_MTB-585.jpg

a_MTB-592.jpg

a_MTB-595.jpg

a_MTB-599.jpg

a_MTB-606.jpg

a_MTB-609.jpg

a_MTB-614.jpg

a_MTB-628.jpg

a_MTB-631.jpg

a_MTB-651.jpg

a_MTB-658.jpg

a_MTB-666.jpg

a_MTB-679.jpg

a_RAD_0141.jpg

a_MTB-691.jpg

a_MTB-706.jpg

a_MTB-728.jpg

a_MTB-741.jpg

a_MTB-743.jpg

a_MTB-802.jpg

a_MTB-817.jpg

a_MTB-853.jpg

a_MTB-878.jpg

a_MTB-892.jpg

a_MTB-910.jpg

a_MTB-928.jpg

a_MTB-941.jpg

a_MTB-961.jpg

a_MTB-999.jpg

a_MTB-1005.jpg

a_MTB-1031.jpg

a_MTB-1046.jpg

a_MTB-1057.jpg

a_MTB-1059.jpg

a_MTB-1068.jpg

a_MTB-1091.jpg

a_MTB-1094.jpg

a_MTB-1096.jpg

a_MTB-1110.jpg

a_MTB-1158.jpg

a_MTB-1191.jpg

a_MTB-1207.jpg

a_MTB-1215.jpg

a_MTB-1233.jpg

a_MTB-1239.jpg

a_MTB-1291.jpg

a_MTB-1299.jpg

a_MTB-1303.jpg

a_MTB-1328.jpg

a_MTB-1332.jpg

a_MTB-1347.jpg

a_MTB-1356.jpg

a_MTB-1361.jpg

a_MTB-1363.jpg

a_MTB-1426.jpg

a_MTB-1437.jpg

a_MTB-1446.jpg

a_MTB-1455.jpg

a_MTB-1517.jpg

a_MTB-1519.jpg

a_MTB-1523.jpg

a_MTB-1529.jpg

a_MTB-1549.jpg

a_MTB-1562.jpg

a_MTB-1586.jpg

a_MTB-1620.jpg

a_MTB-1645.jpg

a_MTB-1675.jpg

a_MTB-1695.jpg

a_MTB-1703.jpg

a_MTB-1770.jpg

a_MTB-1778.jpg

a_MTB-1788.jpg

a_MTB-1795.jpg

a_MTB-1800.jpg

a_MTB-1805.jpg

a_MTB-1811.jpg

a_MTB-1813.jpg

a_MTB-1815.jpg

a_MTB-1832.jpg

a_MTB-1837.jpg

a_MTB-1894.jpg

a_MTB-1970.jpg

a_MTB-1989.jpg

a_MTB-2008.jpg

a_MTB-2028.jpg

a_MTB-2060.jpg

a_MTB-2071.jpg

a_MTB-2093.jpg

a_MTB-2139.jpg

a_MTB-2161.jpg

a_MTB-2194.jpg

a_MTB-2238.jpg

a_MTB-2253.jpg

a_MTB-2262.jpg

a_MTB-2285.jpg

a_MTB-2315.jpg

a_MTB-2328.jpg

a_MTB-2353.jpg