a_MTB-1696.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1721張
交付張數 : 500張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 板橋囍宴軒新板館
新秘(新娘秘書) : 王芯語Joyce
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 : 飯店婚企
婚佈(婚禮佈置) :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

新人感謝文 :
1. 本篇感謝全文 http://mypaper.pchome.com.tw/cinnystar/post/1367237634
2.  觀看饅頭爸更多感謝文 (請點選)
螢幕快照 2017-08-27 下午6.28.57

螢幕快照 2017-08-27 下午6.29.07

螢幕快照 2017-08-27 下午6.29.20

a_MTB-8.jpg

a_MTB-12.jpg

a_MTB-13.jpg

a_MTB-43.jpg

a_MTB-52.jpg

a_MTB-68.jpg

a_MTB-71.jpg

a_MTB-76.jpg

a_MTB-86.jpg

a_MTB-113.jpg

a_MTB-125.jpg

a_MTB-166.jpg

a_MTB-182.jpg

a_MTB-190.jpg

a_MTB-235.jpg

a_MTB-239.jpg

a_MTB-242.jpg

a_MTB-250.jpg

a_MTB-285.jpg

a_MTB-286.jpg

a_MTB-312.jpg

a_MTB-313.jpg

a_MTB-333.jpg

a_MTB-358.jpg

a_MTB-382.jpg

a_MTB-392.jpg

a_MTB-396.jpg

a_MTB-403.jpg

a_MTB-404.jpg

a_MTB-408.jpg

a_MTB-447.jpg

a_MTB-459.jpg

a_MTB-480.jpg

a_MTB-488.jpg

a_MTB-523.jpg

a_MTB-547.jpg

a_MTB-549.jpg

a_MTB-550.jpg

a_MTB-553.jpg

a_MTB-555.jpg

a_MTB-567.jpg

a_MTB-598.jpg

a_MTB-606.jpg

a_MTB-609.jpg

a_MTB-612.jpg

a_MTB-615.jpg

a_MTB-638.jpg

a_MTB-652.jpg

a_MTB-653.jpg

a_MTB-675.jpg

a_MTB-687.jpg

a_MTB-692.jpg

a_MTB-696.jpg

a_MTB-707.jpg

a_MTB-718.jpg

a_MTB-724.jpg

a_MTB-740.jpg

a_MTB-742.jpg

a_MTB-747.jpg

a_MTB-821.jpg

a_MTB-840.jpg

a_MTB-862.jpg

a_MTB-871.jpg

a_MTB-881.jpg

a_MTB-903.jpg

a_MTB-944.jpg

a_MTB-957.jpg

a_MTB-991.jpg

a_MTB-999.jpg

a_MTB-1009.jpg

a_MTB-1028.jpg

a_MTB-1034.jpg

a_MTB-1037.jpg

a_MTB-1039.jpg

a_MTB-1042.jpg

a_MTB-1044.jpg

a_MTB-1046.jpg

a_MTB-1049.jpg

a_MTB-1051.jpg

a_MTB-1068.jpg

a_MTB-1070.jpg

a_MTB-1081.jpg

a_MTB-1083.jpg

a_MTB-1093.jpg

a_MTB-1099.jpg

a_MTB-1104.jpg

a_MTB-1128.jpg

a_MTB-1131.jpg

a_MTB-1133.jpg

a_MTB-1160.jpg

a_MTB-1204.jpg

a_MTB-1210.jpg

a_MTB-1215.jpg

a_MTB-1221.jpg

a_MTB-1227.jpg

a_MTB-1243.jpg

a_MTB-1250.jpg

a_MTB-1253.jpg

a_MTB-1298.jpg

a_MTB-1306.jpg

a_MTB-1330.jpg

a_MTB-1338.jpg

a_MTB-1341.jpg

a_MTB-1355.jpg

a_MTB-1376.jpg

a_MTB-1377.jpg

a_MTB-1382.jpg

a_MTB-1387.jpg

a_MTB-1392.jpg

a_MTB-1403.jpg

a_MTB-1426.jpg

a_MTB-1441.jpg

a_MTB-1446.jpg

a_MTB-1448.jpg

a_MTB-1450.jpg

a_MTB-1451.jpg

a_MTB-1454.jpg

a_MTB-1455.jpg

a_MTB-1491.jpg

a_MTB-1504.jpg

a_MTB-1570.jpg

a_MTB-1585.jpg

a_MTB-1607.jpg

a_MTB-1632.jpg

a_MTB-1654.jpg

a_MTB-1662.jpg

a_MTB-1696.jpg