LEO-369.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2437張
交付張數 : 732張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南後壁活動中心
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-4.jpg

LEO-11.jpg

LEO-15.jpg

LEO-20.jpg

LEO-23.jpg

LEO-24.jpg

LEO-26.jpg

LEO-44.jpg

LEO-51.jpg

LEO-57.jpg

LEO-75.jpg

LEO-106.jpg

LEO-133.jpg

LEO-145.jpg

LEO-152.jpg

LEO-159.jpg

LEO-168.jpg

LEO-175.jpg

LEO-186.jpg

LEO-208.jpg

LEO-215.jpg

LEO-219.jpg

LEO-222.jpg

LEO-233.jpg

LEO-245.jpg

LEO-246.jpg

LEO-263.jpg

LEO-264.jpg

LEO-267.jpg

LEO-270.jpg

LEO-293.jpg

LEO-308.jpg

LEO-349.jpg

LEO-352.jpg

LEO-363.jpg

LEO-369.jpg

LEO-379.jpg

LEO-394.jpg

LEO-401.jpg

LEO-406.jpg

LEO-412.jpg

LEO-423.jpg

LEO-425.jpg

LEO-431.jpg

LEO-434.jpg

LEO-440.jpg

LEO-446.jpg

LEO-448.jpg

LEO-452.jpg

LEO-457.jpg

LEO-466.jpg

LEO-504.jpg

LEO-508.jpg

LEO-523.jpg

LEO-536.jpg

LEO-539.jpg

LEO-541.jpg

LEO-546.jpg

LEO-557.jpg

LEO-561.jpg

LEO-573.jpg

LEO-580.jpg

LEO-583.jpg

LEO-585.jpg

LEO-598.jpg

LEO-601.jpg

LEO-603.jpg

LEO-618.jpg

LEO-627.jpg

LEO-631.jpg

LEO-656.jpg

LEO-685.jpg

LEO-689.jpg

LEO-705.jpg

LEO-735.jpg

LEO-741.jpg

LEO-744.jpg

LEO-746.jpg

LEO-810.jpg

LEO-872.jpg

LEO-875.jpg

LEO-890.jpg

LEO-916.jpg

LEO-949.jpg

LEO-956.jpg

LEO-1046.jpg

LEO-1057.jpg

LEO-1082.jpg

LEO-1143.jpg

LEO-1181.jpg

LEO-1188.jpg

LEO-1203.jpg

LEO-1217.jpg

LEO-1218.jpg

LEO-1228.jpg

LEO-1235.jpg

LEO-1237.jpg

LEO-1238.jpg

LEO-1249.jpg

LEO-1251.jpg

LEO-1263.jpg

LEO-1298.jpg

LEO-1301.jpg

LEO-1305.jpg

LEO-1307.jpg

LEO-1354.jpg

LEO-1374.jpg

LEO-1398.jpg

LEO-1405.jpg

LEO-1439.jpg

LEO-1452.jpg

LEO-1523.jpg

LEO-1556.jpg

LEO-1557.jpg

LEO-1583.jpg

LEO-1590.jpg

LEO-1614.jpg

LEO-1617.jpg

LEO-1635.jpg

LEO-1636.jpg

LEO-1640.jpg

LEO-1678.jpg

LEO-1696.jpg

LEO-1698.jpg

LEO-1723.jpg

LEO-1734.jpg

LEO-1814.jpg

LEO-1834.jpg

LEO-1861.jpg

LEO-1872.jpg

LEO-1930.jpg

LEO-1956.jpg

LEO-1957.jpg

LEO-1997.jpg

LEO-2036.jpg

LEO-2106.jpg

LEO-2170.jpg

LEO-2176.jpg

LEO-2187.jpg

LEO-2204.jpg

LEO-2245.jpg

LEO-2250.jpg

LEO-2251.jpg