a_MTB-2082.jpg

a_MTB-396.jpg

這場婚宴充滿韓語  ,敬酒真的是超嗨的,韓國人真的超會喝的,不曉得他們結婚敬酒真是如此?整個很暴力啊~實在太會喝了

新娘曾經是我在另一場婚禮拍攝中的伴娘,感謝她沒有忘記饅頭爸選擇我來拍攝婚宴,而且還用了團隊包套,找我們家的新秘Elaine苡菱一起。當天拍攝很愉快,也見到了之前拍攝的那一對新人,都已經有寶寶囉~~開心

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝饅頭爸 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2086張
交付張數 : 587張 (清楚照片以及無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台北圓山飯店-崑崙廳
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊新秘-Elaine苡菱
婚紗禮服 :
婚錄(婚禮錄影/動態) :
婚禮主持 :
婚佈(婚禮佈置) :
更多作品 : Menu/結婚前/婚攝平台/ 婚攝饅頭爸
本篇作品之完整相簿 : 饅頭爸婚攝作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_MTB-17.jpg

a_MTB-27.jpg

a_MTB-28.jpg

a_MTB-50.jpg

a_MTB-51.jpg

a_MTB-64.jpg

a_MTB-93.jpg

a_MTB-108.jpg

a_MTB-130.jpg

a_MTB-150.jpg

a_MTB-158.jpg

a_MTB-160.jpg

a_MTB-170.jpg

a_MTB-227.jpg

a_MTB-230.jpg

a_MTB-232.jpg

a_MTB-267.jpg

a_MTB-270.jpg

a_MTB-299.jpg

a_MTB-305.jpg

a_MTB-314.jpg

a_MTB-327.jpg

a_MTB-370.jpg

a_MTB-396.jpg

a_MTB-417.jpg

a_MTB-456.jpg

a_MTB-474.jpg

a_MTB-604.jpg

a_MTB-621.jpg

a_MTB-648.jpg

a_MTB-689.jpg

a_MTB-705.jpg

a_MTB-712.jpg

a_MTB-749.jpg

a_MTB-768.jpg

a_MTB-770.jpg

a_MTB-782.jpg

a_MTB-809.jpg

a_MTB-829.jpg

a_MTB-882.jpg

a_MTB-960.jpg

a_MTB-983.jpg

a_MTB-996.jpg

a_MTB-1015.jpg

a_MTB-1028.jpg

a_MTB-1042.jpg

a_MTB-1061.jpg

a_MTB-1073.jpg

a_MTB-1103.jpg

a_MTB-1114.jpg

a_MTB-1121.jpg

a_MTB-1143.jpg

a_MTB-1153.jpg

a_MTB-1163.jpg

a_MTB-1177.jpg

a_MTB-1183.jpg

a_MTB-1209.jpg

a_MTB-1231.jpg

a_MTB-1238.jpg

a_MTB-1250.jpg

a_MTB-1263.jpg

a_MTB-1271.jpg

a_MTB-1299.jpg

a_MTB-1349.jpg

a_MTB-1371.jpg

a_MTB-1389.jpg

a_MTB-1417.jpg

a_MTB-1422.jpg

a_MTB-1425.jpg

a_MTB-1458.jpg

a_MTB-1487.jpg

a_MTB-1509.jpg

a_MTB-1511.jpg

a_MTB-1527.jpg

a_MTB-1584.jpg

a_MTB-1627.jpg

a_MTB-1635.jpg

a_MTB-1639.jpg

a_MTB-1641.jpg

a_MTB-1650.jpg

a_MTB-1668.jpg

a_MTB-1671.jpg

a_MTB-1679.jpg

a_MTB-1700.jpg

a_MTB-1721.jpg

a_MTB-1744.jpg

a_MTB-1751.jpg

a_MTB-1753.jpg

a_MTB-1754.jpg

a_MTB-1787.jpg

a_MTB-1813.jpg

a_MTB-1817.jpg

a_MTB-1826.jpg

a_MTB-1838.jpg

a_MTB-1898.jpg

a_MTB-1903.jpg

a_MTB-1930.jpg

a_MTB-1957.jpg

a_MTB-1962.jpg

a_MTB-1975.jpg

a_MTB-1979.jpg

a_MTB-2002.jpg

a_MTB-2036.jpg

a_MTB-2041.jpg

a_MTB-2055.jpg

a_MTB-2068.jpg

a_MTB-2069.jpg

a_MTB-2082.jpg