a_LEO-183.jpg

感謝文 NO. 03

20170805.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1827張
交付張數 : 598張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄左營東風新意蔬食會館
新秘(新娘秘書) : 饅頭爸團隊-小帆老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-12.jpg

a_LEO-27.jpg

a_LEO-46.jpg

a_LEO-63.jpg

a_LEO-73.jpg

a_LEO-78.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-88.jpg

a_LEO-92.jpg

a_LEO-96.jpg

a_LEO-112.jpg

a_LEO-118.jpg

a_LEO-120.jpg

a_LEO-130.jpg

a_LEO-132.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-150.jpg

a_LEO-159.jpg

a_LEO-162.jpg

a_LEO-183.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-205.jpg

a_LEO-226.jpg

a_LEO-241.jpg

a_LEO-267.jpg

a_LEO-282.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-312.jpg

a_LEO-318.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-352.jpg

a_LEO-355.jpg

a_LEO-376.jpg

a_LEO-379.jpg

a_LEO-384.jpg

a_LEO-386.jpg

a_LEO-387.jpg

a_LEO-397.jpg

a_LEO-400.jpg

a_LEO-417.jpg

a_LEO-419.jpg

a_LEO-420.jpg

a_LEO-428.jpg

a_LEO-439.jpg

a_LEO-444.jpg

a_LEO-451.jpg

a_LEO-453.jpg

a_LEO-463.jpg

a_LEO-472.jpg

a_LEO-475.jpg

a_LEO-479.jpg

a_LEO-483.jpg

a_LEO-491.jpg

a_LEO-502.jpg

a_LEO-508.jpg

a_LEO-513.jpg

a_LEO-527.jpg

a_LEO-537.jpg

a_LEO-542.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-548.jpg

a_LEO-561.jpg

a_LEO-570.jpg

a_LEO-576.jpg

a_LEO-595.jpg

a_LEO-599.jpg

a_LEO-604.jpg

a_LEO-621.jpg

a_LEO-672.jpg

a_LEO-680.jpg

a_LEO-710.jpg

a_LEO-723.jpg

a_LEO-736.jpg

a_LEO-771.jpg

a_LEO-797.jpg

a_LEO-813.jpg

a_LEO-822.jpg

a_LEO-824.jpg

a_LEO-827.jpg

a_LEO-847.jpg

a_LEO-856.jpg

a_LEO-894.jpg

a_LEO-906.jpg

a_LEO-910.jpg

a_LEO-930.jpg

a_LEO-936.jpg

a_LEO-941.jpg

a_LEO-948.jpg

a_LEO-976.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-1001.jpg

a_LEO-1025.jpg

a_LEO-1040.jpg

a_LEO-1068.jpg

a_LEO-1071.jpg

a_LEO-1100.jpg

a_LEO-1107.jpg

a_LEO-1108.jpg

a_LEO-1111.jpg

a_LEO-1122.jpg

a_LEO-1131.jpg

a_LEO-1136.jpg

a_LEO-1154.jpg

a_LEO-1158.jpg

a_LEO-1167.jpg

a_LEO-1176.jpg

a_LEO-1185.jpg

a_LEO-1213.jpg

a_LEO-1253.jpg

a_LEO-1258.jpg

a_LEO-1273.jpg

a_LEO-1276.jpg

a_LEO-1286.jpg

a_LEO-1293.jpg

a_LEO-1302.jpg

a_LEO-1312.jpg

a_LEO-1316.jpg

a_LEO-1324.jpg

a_LEO-1326.jpg

a_LEO-1330.jpg

a_LEO-1332.jpg

a_LEO-1338.jpg

a_LEO-1342.jpg

a_LEO-1363.jpg

a_LEO-1365.jpg

a_LEO-1372.jpg

a_LEO-1374.jpg

a_LEO-1409.jpg

a_LEO-1414.jpg

a_LEO-1423.jpg

a_LEO-1440.jpg

a_LEO-1451.jpg

a_LEO-1468.jpg

a_LEO-1477.jpg

a_LEO-1549.jpg

a_LEO-1572.jpg

a_LEO-1610.jpg

a_LEO-1658.jpg

a_LEO-1677.jpg

a_LEO-1693.jpg

a_LEO-1694.jpg

a_LEO-1701.jpg

a_LEO-1709.jpg

a_LEO-1718.jpg

a_LEO-1730.jpg