001.jpg

緣份真的如此神奇
這次拍攝又拍到鄰居了!!
一整個就是欣賞的感覺,感覺又是晚晚開工,早早回家修圖的概念了 !!

可能因為鄰居的關係
一到國賓和 NINA 爸爸媽媽聊天,一聊就中了當天心情的感覺
歡喜的眼淚和捨不得的心情,真的隨時可見…
愈是壓抑真的就愈厲害…

因為您們的真情,相信這場的爸媽開心及不捨的畫面將永遠的深藏於心中啊!!

====================================================
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝小陳 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : D4 + D500 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2133 張
交付張數 : 787張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新竹國賓
新秘(新娘秘書) : 無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無資訊
婚佈(婚禮佈置) : 無

婚攝小陳更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝小陳
本篇作品之完整相簿:婚攝小陳痞客邦相簿連結 (請點選)
(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

010.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg

070.jpg

071.jpg

072.jpg

073.jpg

074.jpg

075.jpg

076.jpg

077.jpg

078.jpg

082.jpg

083.jpg

085.jpg

086.jpg

087.jpg

088.jpg

089.jpg

090.jpg

092.jpg

093.jpg

094.jpg

095.jpg

096.jpg

097.jpg

098.jpg

099.jpg

100.jpg

101.jpg

102.jpg

103.jpg

104.jpg

105.jpg

106.jpg

107.jpg

108.jpg

109.jpg

110.jpg

111.jpg

112.jpg

113.jpg

114.jpg

115.jpg

116.jpg

117.jpg

118.jpg

119.jpg

120.jpg

121.jpg

122.jpg

123.jpg

124.jpg

125.jpg

126.jpg

127.jpg

128.jpg

129.jpg

130.jpg

131.jpg

132.jpg

133.jpg

134.jpg

135.jpg

136.jpg

137.jpg

138.jpg

139.jpg

140.jpg

141.jpg

142.jpg

143.jpg

144.jpg

145.jpg

147.jpg

150.jpg

151.jpg

152.jpg

154.jpg

155.jpg

158.jpg

160.jpg

161.jpg

162.jpg

164.jpg

170.jpg

173.jpg

174.jpg

175.jpg

176.jpg

新竹婚攝小陳

婚攝小陳的講古文章

小陳的熱門文章