a_LEO-381.jpg

感謝文 NO.04

LEO-05.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1215張
交付張數 : 456張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中沙鹿成都川菜宴會館
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_LEO-7.jpg

a_LEO-12.jpg

a_LEO-33.jpg

a_LEO-34.jpg

a_LEO-39.jpg

a_LEO-43.jpg

a_LEO-51.jpg

a_LEO-54.jpg

a_LEO-63.jpg

a_LEO-66.jpg

a_LEO-79.jpg

a_LEO-81.jpg

a_LEO-84.jpg

a_LEO-85.jpg

a_LEO-95.jpg

a_LEO-97.jpg

a_LEO-103.jpg

a_LEO-104.jpg

a_LEO-110.jpg

a_LEO-127.jpg

a_LEO-136.jpg

a_LEO-138.jpg

a_LEO-143.jpg

a_LEO-152.jpg

a_LEO-177.jpg

a_LEO-180.jpg

a_LEO-182.jpg

a_LEO-190.jpg

a_LEO-195.jpg

a_LEO-198.jpg

a_LEO-204.jpg

a_LEO-207.jpg

a_LEO-220.jpg

a_LEO-229.jpg

a_LEO-246.jpg

a_LEO-251.jpg

a_LEO-265.jpg

a_LEO-275.jpg

a_LEO-279.jpg

a_LEO-285.jpg

a_LEO-288.jpg

a_LEO-293.jpg

a_LEO-299.jpg

a_LEO-303.jpg

a_LEO-311.jpg

a_LEO-319.jpg

a_LEO-334.jpg

a_LEO-342.jpg

a_LEO-357.jpg

a_LEO-360.jpg

a_LEO-363.jpg

a_LEO-366.jpg

a_LEO-371.jpg

a_LEO-380.jpg

a_LEO-381.jpg

a_LEO-392.jpg

a_LEO-399.jpg

a_LEO-406.jpg

a_LEO-428.jpg

a_LEO-439.jpg

a_LEO-441.jpg

a_LEO-447.jpg

a_LEO-459.jpg

a_LEO-460.jpg

a_LEO-476.jpg

a_LEO-479.jpg

a_LEO-480.jpg

a_LEO-486.jpg

a_LEO-494.jpg

a_LEO-497.jpg

a_LEO-499.jpg

a_LEO-503.jpg

a_LEO-509.jpg

a_LEO-510.jpg

a_LEO-530.jpg

a_LEO-532.jpg

a_LEO-533.jpg

a_LEO-544.jpg

a_LEO-553.jpg

a_LEO-555.jpg

a_LEO-557.jpg

a_LEO-563.jpg

a_LEO-569.jpg

a_LEO-580.jpg

a_LEO-582.jpg

a_LEO-587.jpg

a_LEO-594.jpg

a_LEO-601.jpg

a_LEO-609.jpg

a_LEO-618.jpg

a_LEO-620.jpg

a_LEO-622.jpg

a_LEO-639.jpg

a_LEO-647.jpg

a_LEO-653.jpg

a_LEO-658.jpg

a_LEO-663.jpg

a_LEO-680.jpg

a_LEO-691.jpg

a_LEO-701.jpg

a_LEO-702.jpg

a_LEO-703.jpg

a_LEO-712.jpg

a_LEO-713.jpg

a_LEO-735.jpg

a_LEO-742.jpg

a_LEO-777.jpg

a_LEO-788.jpg

a_LEO-812.jpg

a_LEO-833.jpg

a_LEO-851.jpg

a_LEO-863.jpg

a_LEO-872.jpg

a_LEO-896.jpg

a_LEO-903.jpg

a_LEO-908.jpg

a_LEO-918.jpg

a_LEO-923.jpg

a_LEO-937.jpg

a_LEO-943.jpg

a_LEO-946.jpg

a_LEO-959.jpg

a_LEO-982.jpg

a_LEO-985.jpg

a_LEO-996.jpg

a_LEO-1015.jpg

a_LEO-1023.jpg

a_LEO-1041.jpg

a_LEO-1048.jpg

a_LEO-1078.jpg

a_LEO-1091.jpg

a_LEO-1092.jpg

a_LEO-1100.jpg

a_LEO-1107.jpg

a_LEO-1117.jpg

a_LEO-1120.jpg

a_LEO-1135.jpg

a_LEO-1140.jpg

a_LEO-1145.jpg

a_LEO-1154.jpg

a_LEO-1161.jpg

a_LEO-1166.jpg

a_LEO-1174.jpg

a_LEO-1177.jpg

a_LEO-1182.jpg

a_LEO-1196.jpg

a_LEO-1206.jpg