LEO-397.jpg

LEO-888.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 937張
交付張數 : 343張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台中源浩海鮮餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : My Dear手工精品婚紗
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-5.jpg

LEO-15.jpg

LEO-26.jpg

LEO-33.jpg

LEO-49.jpg

LEO-56.jpg

LEO-69.jpg

LEO-72.jpg

LEO-88.jpg

LEO-92.jpg

LEO-94.jpg

LEO-101.jpg

LEO-102.jpg

LEO-109.jpg

LEO-157.jpg

LEO-160.jpg

LEO-191.jpg

LEO-193.jpg

LEO-196.jpg

LEO-197.jpg

LEO-212.jpg

LEO-219.jpg

LEO-221.jpg

LEO-224.jpg

LEO-230.jpg

LEO-231.jpg

LEO-235.jpg

LEO-238.jpg

LEO-242.jpg

LEO-243.jpg

LEO-247.jpg

LEO-257.jpg

LEO-263.jpg

LEO-275.jpg

LEO-282.jpg

LEO-296.jpg

LEO-316.jpg

LEO-322.jpg

LEO-357.jpg

LEO-360.jpg

LEO-365.jpg

LEO-372.jpg

LEO-373.jpg

LEO-375.jpg

LEO-381.jpg

LEO-387.jpg

LEO-391.jpg

LEO-397.jpg

LEO-410.jpg

LEO-422.jpg

LEO-430.jpg

LEO-438.jpg

LEO-448.jpg

LEO-460.jpg

LEO-471.jpg

LEO-473.jpg

LEO-490.jpg

LEO-492.jpg

LEO-496.jpg

LEO-505.jpg

LEO-518.jpg

LEO-526.jpg

LEO-537.jpg

LEO-544.jpg

LEO-548.jpg

LEO-552.jpg

LEO-555.jpg

LEO-564.jpg

LEO-574.jpg

LEO-577.jpg

LEO-580.jpg

LEO-595.jpg

LEO-599.jpg

LEO-618.jpg

LEO-624.jpg

LEO-629.jpg

LEO-635.jpg

LEO-641.jpg

LEO-647.jpg

LEO-650.jpg

LEO-655.jpg

LEO-667.jpg

LEO-675.jpg

LEO-677.jpg

LEO-679.jpg

LEO-685.jpg

LEO-691.jpg

LEO-692.jpg

LEO-696.jpg

LEO-704.jpg

LEO-708.jpg

LEO-715.jpg

LEO-723.jpg

LEO-730.jpg

LEO-733.jpg

LEO-735.jpg

LEO-740.jpg

LEO-748.jpg

LEO-760.jpg

LEO-762.jpg

LEO-770.jpg

LEO-778.jpg

LEO-780.jpg

LEO-784.jpg

LEO-788.jpg

LEO-791.jpg

LEO-795.jpg

LEO-802.jpg

LEO-804.jpg

LEO-819.jpg

LEO-826.jpg

LEO-836.jpg

LEO-848.jpg

LEO-858.jpg

LEO-888.jpg

LEO-890.jpg

LEO-897.jpg

LEO-901.jpg

LEO-909.jpg

LEO-923.jpg

LEO-927.jpg

LEO-934.jpg