a_AMB_485.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_495.JPG

a_AMB_497.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_501.JPG

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 4125張
交付張數 : 914張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 儀式-大倉久和,宴客-六福皇宮
新秘(新娘秘書) : 無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 : 洪磁力
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:晚宴-玉米
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)
新人感謝:

a_AMB_49.JPG

a_AMB_52.JPG

a_AMB_53.JPG

a_AMB_64.JPG

a_AMB_65.JPG

a_AMB_67.JPG

a_AMB_68.JPG

a_AMB_76.JPG

a_AMB_81.JPG

a_AMB_114.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_118.JPG

a_AMB_126.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_132.JPG

a_AMB_135.JPG

a_AMB_136.JPG

a_AMB_141.JPG

a_AMB_142.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_157.JPG

a_AMB_161.JPG

a_AMB_175.JPG

a_AMB_178.JPG

a_AMB_179.JPG

a_AMB_183.JPG

a_AMB_186.JPG

a_AMB_187.JPG

a_AMB_188.JPG

a_AMB_189.JPG

a_AMB_194.JPG

a_AMB_205.JPG

a_AMB_219.JPG

a_AMB_237.JPG

a_AMB_239.JPG

a_AMB_247.JPG

a_AMB_248.JPG

a_AMB_250.JPG

a_AMB_279.JPG

a_AMB_283.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_288.JPG

a_AMB_299.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_304.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_337.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_350.JPG

a_AMB_356.JPG

a_AMB_360.JPG

a_AMB_364.JPG

a_AMB_375.JPG

a_AMB_378.JPG

a_AMB_380.JPG

a_AMB_382.JPG

a_AMB_385.JPG

a_AMB_386.JPG

a_AMB_387.JPG

a_AMB_391.JPG

a_AMB_392.JPG

a_AMB_394.JPG

a_AMB_395.JPG

a_AMB_398.JPG

a_AMB_400.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_407.JPG

a_AMB_410.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_418.JPG

a_AMB_419.JPG

a_AMB_423.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_426.JPG

a_AMB_427.JPG

a_AMB_428.JPG

a_AMB_431.JPG

a_AMB_435.JPG

a_AMB_437.JPG

a_AMB_438.JPG

a_AMB_439.JPG

a_AMB_465.JPG

a_AMB_467.JPG

a_AMB_479.JPG

a_AMB_484.JPG

a_AMB_485.JPG

a_AMB_493.JPG

a_AMB_495.JPG

a_AMB_497.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_500.JPG

a_AMB_501.JPG

a_AMB_626.JPG

a_AMB_629.JPG

a_AMB_635.JPG

a_AMB_641.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_644.JPG

a_AMB_649.JPG

a_AMB_651.JPG

a_AMB_652.JPG

a_AMB_655.JPG

a_AMB_656.JPG

a_AMB_663.JPG

a_AMB_668.JPG

a_AMB_672.JPG

a_AMB_673.JPG

a_AMB_675.JPG

a_AMB_677.JPG

a_AMB_679.JPG

a_AMB_680.JPG

a_AMB_690.JPG

a_AMB_691.JPG

a_AMB_696.JPG

a_AMB_698.JPG

a_AMB_701.JPG

a_AMB_725.JPG

a_AMB_727.JPG

a_AMB_732.JPG

a_AMB_749.JPG

a_AMB_750.JPG

a_AMB_755.JPG

a_AMB_758.JPG

a_AMB_761.JPG

a_AMB_766.JPG

a_AMB_768.JPG

a_AMB_770.JPG

a_AMB_772.JPG

a_AMB_775.JPG

a_AMB_779.JPG

a_AMB_782.JPG

a_AMB_783.JPG

a_AMB_795.JPG

a_AMB_796.JPG

a_AMB_799.JPG

a_AMB_800.JPG

a_AMB_811.JPG

a_AMB_813.JPG

a_AMB_814.JPG

a_AMB_819.JPG

a_AMB_822.JPG

a_AMB_823.JPG

a_AMB_825.JPG

a_AMB_828.JPG

a_AMB_881.JPG

a_AMB_886.JPG

a_AMB_888.JPG

a_AMB_905.JPG

a_AMB_918.JPG