a_AMB_385.jpg

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 3611張
交付張數 : 822張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 華泰王子
新秘(新娘秘書) : 無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 無
婚攝團隊協助:阿超
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_001.jpg

a_AMB_005.jpg

a_AMB_008.jpg

a_AMB_012.jpg

a_AMB_021.jpg

a_AMB_043.jpg

a_AMB_052.jpg

a_AMB_057.jpg

a_AMB_061.jpg

a_AMB_062.jpg

a_AMB_067.jpg

a_AMB_076.jpg

a_AMB_093.jpg

a_AMB_134.jpg

a_AMB_146.jpg

a_AMB_147.jpg

a_AMB_167.jpg

a_AMB_175.jpg

a_AMB_184.jpg

a_AMB_191.jpg

a_AMB_193.jpg

a_AMB_213.jpg

a_AMB_219.jpg

a_AMB_220.jpg

a_AMB_223.jpg

a_AMB_224.jpg

a_AMB_236.jpg

a_AMB_238.jpg

a_AMB_247.jpg

a_AMB_248.jpg

a_AMB_249.jpg

a_AMB_265.jpg

a_AMB_266.jpg

a_AMB_270.jpg

a_AMB_273.jpg

a_AMB_280.jpg

a_AMB_283.jpg

a_AMB_284.jpg

a_AMB_290.jpg

a_AMB_291.jpg

a_AMB_307.jpg

a_AMB_310.jpg

a_AMB_311.jpg

a_AMB_317.jpg

a_AMB_319.jpg

a_AMB_321.jpg

a_AMB_324.jpg

a_AMB_327.jpg

a_AMB_380.jpg

a_AMB_381.jpg

a_AMB_384.jpg

a_AMB_385.jpg

a_AMB_389.jpg

a_AMB_393.jpg

a_AMB_486.jpg

a_AMB_490.jpg

a_AMB_493.jpg

a_AMB_497.jpg

a_AMB_558.jpg

a_AMB_561.jpg

a_AMB_565.jpg

a_AMB_568.jpg

a_AMB_569.jpg

a_AMB_570.jpg

a_AMB_574.jpg

a_AMB_582.jpg

a_AMB_605.jpg

a_AMB_606.jpg

a_AMB_608.jpg

a_AMB_614.jpg

a_AMB_617.jpg

a_AMB_623.jpg

a_AMB_626.jpg

a_AMB_630.jpg

a_AMB_644.jpg

a_AMB_648.jpg

a_AMB_653.jpg

a_AMB_659.jpg

a_AMB_660.jpg

a_AMB_662.jpg

a_AMB_665.jpg

a_AMB_666.jpg

a_AMB_667.jpg

a_AMB_668.jpg

a_AMB_673.jpg

a_AMB_675.jpg

a_AMB_676.jpg

a_AMB_677.jpg

a_AMB_679.jpg

a_AMB_682.jpg

a_AMB_699.jpg

a_AMB_701.jpg

a_AMB_702.jpg

a_AMB_706.jpg

a_AMB_716.jpg

a_AMB_718.jpg

a_AMB_735.jpg

a_AMB_736.jpg

a_AMB_749.jpg

a_AMB_750.jpg

a_AMB_752.jpg

a_AMB_764.jpg

a_AMB_772.jpg

a_AMB_782.jpg

a_AMB_792.jpg

a_AMB_801.jpg

a_AMB_808.jpg

a_AMB_812.jpg

a_AMB_815.jpg

a_AMB_816.jpg

a_AMB_825.jpg

a_AMB_833.jpg