LEO-183.jpg

LEO-709.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1501張
交付張數 : 518張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南學甲東陽國小禮堂
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 新竹水溝巢工作室
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-5.jpg

LEO-8.jpg

LEO-9.jpg

LEO-18.jpg

LEO-26.jpg

LEO-46.jpg

LEO-67.jpg

LEO-82.jpg

LEO-104.jpg

LEO-125.jpg

LEO-131.jpg

LEO-150.jpg

LEO-165.jpg

LEO-174.jpg

LEO-183.jpg

LEO-228.jpg

LEO-231.jpg

LEO-240.jpg

LEO-253.jpg

LEO-255.jpg

LEO-270.jpg

LEO-271.jpg

LEO-276.jpg

LEO-300.jpg

LEO-308.jpg

LEO-318.jpg

LEO-326.jpg

LEO-354.jpg

LEO-357.jpg

LEO-388.jpg

LEO-391.jpg

LEO-400.jpg

LEO-408.jpg

LEO-412.jpg

LEO-415.jpg

LEO-425.jpg

LEO-434.jpg

LEO-459.jpg

LEO-466.jpg

LEO-474.jpg

LEO-483.jpg

LEO-487.jpg

LEO-491.jpg

LEO-498.jpg

LEO-500.jpg

LEO-517.jpg

LEO-520.jpg

LEO-524.jpg

LEO-528.jpg

LEO-544.jpg

LEO-547.jpg

LEO-556.jpg

LEO-560.jpg

LEO-564.jpg

LEO-569.jpg

LEO-573.jpg

LEO-582.jpg

LEO-587.jpg

LEO-630.jpg

LEO-639.jpg

LEO-655.jpg

LEO-664.jpg

LEO-667.jpg

LEO-675.jpg

LEO-678.jpg

LEO-687.jpg

LEO-691.jpg

LEO-698.jpg

LEO-709.jpg

LEO-717.jpg

LEO-725.jpg

LEO-746.jpg

LEO-751.jpg

LEO-759.jpg

LEO-763.jpg

LEO-767.jpg

LEO-780.jpg

LEO-783.jpg

LEO-796.jpg

LEO-801.jpg

LEO-813.jpg

LEO-815.jpg

LEO-818.jpg

LEO-823.jpg

LEO-829.jpg

LEO-844.jpg

LEO-848.jpg

LEO-850.jpg

LEO-853.jpg

LEO-873.jpg

LEO-874.jpg

LEO-886.jpg

LEO-898.jpg

LEO-904.jpg

LEO-906.jpg

LEO-913.jpg

LEO-921.jpg

LEO-944.jpg

LEO-948.jpg

LEO-972.jpg

LEO-978.jpg

LEO-981.jpg

LEO-982.jpg

LEO-990.jpg

LEO-997.jpg

LEO-1010.jpg

LEO-1014.jpg

LEO-1020.jpg

LEO-1040.jpg

LEO-1043.jpg

LEO-1046.jpg

LEO-1066.jpg

LEO-1070.jpg

LEO-1077.jpg

LEO-1081.jpg

LEO-1096.jpg

LEO-1103.jpg

LEO-1111.jpg

LEO-1116.jpg

LEO-1127.jpg

LEO-1130.jpg

LEO-1160.jpg

LEO-1168.jpg

LEO-1181.jpg

LEO-1183.jpg

LEO-1193.jpg

LEO-1196.jpg

LEO-1238.jpg

LEO-1246.jpg

LEO-1251.jpg

LEO-1255.jpg

LEO-1258.jpg

LEO-1265.jpg

LEO-1288.jpg

LEO-1292.jpg

LEO-1311.jpg

LEO-1337.jpg

LEO-1341.jpg

LEO-1348.jpg

LEO-1351.jpg

LEO-1367.jpg

LEO-1383.jpg

LEO-1390.jpg

LEO-1395.jpg

LEO-1445.jpg

LEO-1449.jpg

LEO-1454.jpg

LEO-1462.jpg