LEO-211.jpg

LEO-630.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1411張
交付張數 : 475張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 高雄福華飯店
新秘(新娘秘書) : 吳歐歐老師
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 資訊不明
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-16.jpg

LEO-21.jpg

LEO-37.jpg

LEO-38.jpg

LEO-55.jpg

LEO-58.jpg

LEO-71.jpg

LEO-76.jpg

LEO-95.jpg

LEO-119.jpg

LEO-132.jpg

LEO-149.jpg

LEO-162.jpg

LEO-170.jpg

LEO-173.jpg

LEO-175.jpg

LEO-179.jpg

LEO-180.jpg

LEO-194.jpg

LEO-211.jpg

LEO-215.jpg

LEO-219.jpg

LEO-221.jpg

LEO-228.jpg

LEO-243.jpg

LEO-251.jpg

LEO-259.jpg

LEO-263.jpg

LEO-271.jpg

LEO-282.jpg

LEO-287.jpg

LEO-295.jpg

LEO-311.jpg

LEO-312.jpg

LEO-319.jpg

LEO-322.jpg

LEO-328.jpg

LEO-332.jpg

LEO-341.jpg

LEO-342.jpg

LEO-347.jpg

LEO-348.jpg

LEO-364.jpg

LEO-388.jpg

LEO-429.jpg

LEO-437.jpg

LEO-447.jpg

LEO-455.jpg

LEO-467.jpg

LEO-478.jpg

LEO-481.jpg

LEO-497.jpg

LEO-508.jpg

LEO-514.jpg

LEO-534.jpg

LEO-535.jpg

LEO-549.jpg

LEO-551.jpg

LEO-557.jpg

LEO-560.jpg

LEO-563.jpg

LEO-575.jpg

LEO-578.jpg

LEO-582.jpg

LEO-586.jpg

LEO-588.jpg

LEO-596.jpg

LEO-599.jpg

LEO-602.jpg

LEO-621.jpg

LEO-630.jpg

LEO-647.jpg

LEO-654.jpg

LEO-676.jpg

LEO-701.jpg

LEO-709.jpg

LEO-732.jpg

LEO-739.jpg

LEO-748.jpg

LEO-757.jpg

LEO-759.jpg

LEO-761.jpg

LEO-768.jpg

LEO-773.jpg

LEO-777.jpg

LEO-782.jpg

LEO-788.jpg

LEO-794.jpg

LEO-797.jpg

LEO-825.jpg

LEO-828.jpg

LEO-829.jpg

LEO-831.jpg

LEO-837.jpg

LEO-839.jpg

LEO-870.jpg

LEO-877.jpg

LEO-884.jpg

LEO-886.jpg

LEO-891.jpg

LEO-901.jpg

LEO-954.jpg

LEO-961.jpg

LEO-970.jpg

LEO-974.jpg

LEO-977.jpg

LEO-980.jpg

LEO-998.jpg

LEO-1028.jpg

LEO-1035.jpg

LEO-1041.jpg

LEO-1093.jpg

LEO-1099.jpg

LEO-1103.jpg

LEO-1107.jpg

LEO-1118.jpg

LEO-1123.jpg

LEO-1129.jpg

LEO-1149.jpg

LEO-1167.jpg

LEO-1169.jpg

LEO-1171.jpg

LEO-1175.jpg

LEO-1177.jpg

LEO-1180.jpg

LEO-1190.jpg

LEO-1194.jpg

LEO-1196.jpg

LEO-1199.jpg

LEO-1201.jpg

LEO-1213.jpg

LEO-1220.jpg

LEO-1229.jpg

LEO-1234.jpg

LEO-1267.jpg

LEO-1288.jpg

LEO-1294.jpg

LEO-1305.jpg

LEO-1318.jpg

LEO-1331.jpg

LEO-1345.jpg

LEO-1349.jpg

LEO-1364.jpg

LEO-1376.jpg

LEO-1389.jpg

LEO-1402.jpg

LEO-1405.jpg

LEO-1411.jpg