a_AMB_584.JPG
婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 4489張
交付張數 : 899張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 文華東方酒店
新秘(新娘秘書) : Mica 花嫁造型
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 花朵婚禮-劉彥含
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_048.JPG

a_AMB_051.JPG

a_AMB_055.JPG

a_AMB_058.JPG

a_AMB_082.JPG

a_AMB_083.JPG

a_AMB_084.JPG

a_AMB_087.JPG

a_AMB_090.JPG

a_AMB_091.JPG

a_AMB_093.JPG

a_AMB_094.JPG

a_AMB_103.JPG

a_AMB_105.JPG

a_AMB_106.JPG

a_AMB_108.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_139.JPG

a_AMB_145.JPG

a_AMB_149.JPG

a_AMB_199.JPG

a_AMB_203.JPG

a_AMB_287.JPG

a_AMB_290.JPG

a_AMB_307.JPG

a_AMB_308.JPG

a_AMB_321.JPG

a_AMB_324.JPG

a_AMB_326.JPG

a_AMB_329.JPG

a_AMB_333.JPG

a_AMB_335.JPG

a_AMB_336.JPG

a_AMB_339.JPG

a_AMB_340.JPG

a_AMB_341.JPG

a_AMB_342.JPG

a_AMB_344.JPG

a_AMB_409.JPG

a_AMB_412.JPG

a_AMB_413.JPG

a_AMB_415.JPG

a_AMB_418.JPG

a_AMB_425.JPG

a_AMB_427.JPG

a_AMB_434.JPG

a_AMB_435.JPG

a_AMB_440.JPG

a_AMB_442.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_449.JPG

a_AMB_452.JPG

a_AMB_460.JPG

a_AMB_462.JPG

a_AMB_497.JPG

a_AMB_508.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_532.JPG

a_AMB_534.JPG

a_AMB_536.JPG

a_AMB_537.JPG

a_AMB_539.JPG

a_AMB_571.JPG

a_AMB_573.JPG

a_AMB_574.JPG

a_AMB_575.JPG

a_AMB_584.JPG

a_AMB_585.JPG

a_AMB_591.JPG

a_AMB_594.JPG

a_AMB_597.JPG

a_AMB_601.JPG

a_AMB_623.JPG

a_AMB_625.JPG

a_AMB_631.JPG

a_AMB_632.JPG

a_AMB_633.JPG

a_AMB_635.JPG

a_AMB_642.JPG

a_AMB_646.JPG

a_AMB_647.JPG

a_AMB_650.JPG

a_AMB_652.JPG

a_AMB_662.JPG

a_AMB_663.JPG

a_AMB_728.JPG

a_AMB_734.JPG

a_AMB_736.JPG

a_AMB_738.JPG

a_AMB_754.JPG

a_AMB_764.JPG

a_AMB_765.JPG

a_AMB_778.JPG

a_AMB_785.JPG

a_AMB_787.JPG

a_AMB_792.JPG

a_AMB_800.JPG

a_AMB_812.JPG

a_AMB_814.JPG

a_AMB_815.JPG

a_AMB_822.JPG

a_AMB_831.JPG

a_AMB_834.JPG

a_AMB_835.JPG

a_AMB_837.JPG

a_AMB_838.JPG

a_AMB_841.JPG

a_AMB_858.JPG

a_AMB_860.JPG

a_AMB_861.JPG

a_AMB_866.JPG

a_AMB_867.JPG

a_AMB_868.JPG

a_AMB_869.JPG

a_AMB_872.JPG

a_AMB_877.JPG

a_AMB_886.JPG

a_AMB_887.JPG

a_AMB_894.JPG

a_AMB_897.JPG

a_AMB_900.JPG

a_AMB_903.JPG

a_AMB_908.JPG

a_AMB_909.JPG

a_AMB_913.JPG

a_AMB_915.JPG

a_AMB_918.JPG

a_AMB_920.JPG

a_AMB_921.JPG

a_AMB_923.JPG

a_AMB_925.JPG