a_AMB_594.JPG

a_AMB_595.JPG

a_AMB_596.JPG

a_AMB_597.JPG

a_AMB_598.JPG

a_AMB_602.JPG

婚禮紀錄攝影師(平面拍照) : 婚攝古柯杰  |  饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX2 + 1DX (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 2568張
交付張數 : 683張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮場地 : 新竹喜來登
新秘(新娘秘書) : 無資訊
婚紗禮服 : 無資訊
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無資訊
婚禮主持 : 新郎本人
婚佈(婚禮佈置) : 無資訊
婚攝團隊協助:副攝-宣騰
婚攝古柯杰更多作品 : 選單 / 結婚前 / 婚攝平台 / 婚攝古柯杰
本篇作品之完整相簿:古柯杰攝影作品集連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

a_AMB_001.JPG

a_AMB_003.JPG

a_AMB_097.JPG

a_AMB_098.JPG

a_AMB_101.JPG

a_AMB_104.JPG

a_AMB_105.JPG

a_AMB_108.JPG

a_AMB_109.JPG

a_AMB_110.JPG

a_AMB_115.JPG

a_AMB_124.JPG

a_AMB_125.JPG

a_AMB_128.JPG

a_AMB_129.JPG

a_AMB_132.JPG

a_AMB_133.JPG

a_AMB_134.JPG

a_AMB_138.JPG

a_AMB_146.JPG

a_AMB_148.JPG

a_AMB_153.JPG

a_AMB_155.JPG

a_AMB_157.JPG

a_AMB_165.JPG

a_AMB_191.JPG

a_AMB_194.JPG

a_AMB_195.JPG

a_AMB_196.JPG

a_AMB_200.JPG

a_AMB_205.JPG

a_AMB_211.JPG

a_AMB_216.JPG

a_AMB_218.JPG

a_AMB_221.JPG

a_AMB_222.JPG

a_AMB_225.JPG

a_AMB_226.JPG

a_AMB_250.JPG

a_AMB_258.JPG

a_AMB_260.JPG

a_AMB_265.JPG

a_AMB_268.JPG

a_AMB_300.JPG

a_AMB_301.JPG

a_AMB_306.JPG

a_AMB_313.JPG

a_AMB_316.JPG

a_AMB_318.JPG

a_AMB_327.JPG

a_AMB_328.JPG

a_AMB_329.JPG

a_AMB_330.JPG

a_AMB_331.JPG

a_AMB_334.JPG

a_AMB_343.JPG

a_AMB_402.JPG

a_AMB_411.JPG

a_AMB_416.JPG

a_AMB_420.JPG

a_AMB_421.JPG

a_AMB_422.JPG

a_AMB_443.JPG

a_AMB_446.JPG

a_AMB_447.JPG

a_AMB_449.JPG

a_AMB_450.JPG

a_AMB_451.JPG

a_AMB_453.JPG

a_AMB_457.JPG

a_AMB_459.JPG

a_AMB_462.JPG

a_AMB_464.JPG

a_AMB_468.JPG

a_AMB_483.JPG

a_AMB_498.JPG

a_AMB_499.JPG

a_AMB_500.JPG

a_AMB_502.JPG

a_AMB_508.JPG

a_AMB_517.JPG

a_AMB_520.JPG

a_AMB_523.JPG

a_AMB_524.JPG

a_AMB_527.JPG

a_AMB_530.JPG

a_AMB_531.JPG

a_AMB_538.JPG

a_AMB_539.JPG

a_AMB_542.JPG

a_AMB_545.JPG

a_AMB_546.JPG

a_AMB_547.JPG

a_AMB_550.JPG

a_AMB_568.JPG

a_AMB_570.JPG

a_AMB_573.JPG

a_AMB_576.JPG

a_AMB_578.JPG

a_AMB_579.JPG

a_AMB_581.JPG

a_AMB_583.JPG

a_AMB_594.JPG

a_AMB_595.JPG

a_AMB_596.JPG

a_AMB_597.JPG

a_AMB_598.JPG

a_AMB_599.JPG

a_AMB_600.JPG

a_AMB_601.JPG

a_AMB_602.JPG

a_AMB_604.JPG

a_AMB_608.JPG

a_AMB_609.JPG

a_AMB_610.JPG

a_AMB_618.JPG

a_AMB_646.JPG

a_AMB_650.JPG

a_AMB_653.JPG

a_AMB_659.JPG

a_AMB_660.JPG

a_AMB_667.JPG

a_AMB_670.JPG

a_AMB_674.JPG

a_AMB_681.JPG

a_AMB_682.JPG

a_AMB_683.JPG

a_AMB_684.JPG

a_AMB_686.JPG

a_AMB_688.JPG

a_AMB_689.JPG