LEO-246.jpg

LEO-1460.jpg

婚禮紀錄攝影師 ( 平面拍照 ) : 婚攝綜仁 | 饅頭爸團隊
拍攝裝備 : 1DX + 5D3 (單人雙機拍攝)
實際拍攝 : 1661張
交付張數 : 598張 (清楚照片無閉眼及臉型嘴型變形之不好看的照片)
婚禮宴客場地 : 台南善化新萬香餐廳
新秘(新娘秘書) : 資訊不明
婚紗禮服 : 資訊不明
婚錄(婚禮錄影/動態) : 無
婚禮主持 : 無
婚佈(婚禮佈置) : 資訊不明
婚禮主攝 : 婚攝綜仁
婚攝饅頭爸更多作品 : 選單 / 團員作品觀看 / 婚攝平台/婚攝綜仁
本篇作品之完整相簿 :婚攝綜仁痞客邦連結(請點選)
註:(因官網有流量與照片顯示的考量,團隊在作品文張數有控管,若要看更多照片請點擊上方完整相簿)

LEO-1.jpg

LEO-20.jpg

LEO-24.jpg

LEO-26.jpg

LEO-69.jpg

LEO-71.jpg

LEO-89.jpg

LEO-97.jpg

LEO-104.jpg

LEO-113.jpg

LEO-116.jpg

LEO-119.jpg

LEO-126.jpg

LEO-137.jpg

LEO-139.jpg

LEO-153.jpg

LEO-176.jpg

LEO-184.jpg

LEO-202.jpg

LEO-203.jpg

LEO-246.jpg

LEO-279.jpg

LEO-288.jpg

LEO-294.jpg

LEO-295.jpg

LEO-305.jpg

LEO-331.jpg

LEO-335.jpg

LEO-375.jpg

LEO-414.jpg

LEO-428.jpg

LEO-434.jpg

LEO-549.jpg

LEO-565.jpg

LEO-578.jpg

LEO-591.jpg

LEO-601.jpg

LEO-614.jpg

LEO-616.jpg

LEO-622.jpg

LEO-623.jpg

LEO-627.jpg

LEO-631.jpg

LEO-646.jpg

LEO-650.jpg

LEO-665.jpg

LEO-673.jpg

LEO-675.jpg

LEO-680.jpg

LEO-682.jpg

LEO-690.jpg

LEO-692.jpg

LEO-709.jpg

LEO-714.jpg

LEO-730.jpg

LEO-735.jpg

LEO-740.jpg

LEO-746.jpg

LEO-763.jpg

LEO-766.jpg

LEO-774.jpg

LEO-778.jpg

LEO-783.jpg

LEO-786.jpg

LEO-789.jpg

LEO-791.jpg

LEO-801.jpg

LEO-813.jpg

LEO-819.jpg

LEO-834.jpg

LEO-837.jpg

LEO-844.jpg

LEO-853.jpg

LEO-856.jpg

LEO-858.jpg

LEO-861.jpg

LEO-864.jpg

LEO-871.jpg

LEO-874.jpg

LEO-896.jpg

LEO-927.jpg

LEO-964.jpg

LEO-979.jpg

LEO-983.jpg

LEO-984.jpg

LEO-985.jpg

LEO-986.jpg

LEO-991.jpg

LEO-1004.jpg

LEO-1010.jpg

LEO-1013.jpg

LEO-1018.jpg

LEO-1027.jpg

LEO-1044.jpg

LEO-1051.jpg

LEO-1070.jpg

LEO-1099.jpg

LEO-1156.jpg

LEO-1162.jpg

LEO-1170.jpg

LEO-1213.jpg

LEO-1219.jpg

LEO-1221.jpg

LEO-1237.jpg

LEO-1243.jpg

LEO-1277.jpg

LEO-1294.jpg

LEO-1296.jpg

LEO-1310.jpg

LEO-1321.jpg

LEO-1325.jpg

LEO-1351.jpg

LEO-1352.jpg

LEO-1358.jpg

LEO-1372.jpg

LEO-1379.jpg

LEO-1397.jpg

LEO-1401.jpg

LEO-1411.jpg

LEO-1417.jpg

LEO-1421.jpg

LEO-1460.jpg

LEO-1476.jpg

LEO-1532.jpg

LEO-1538.jpg

LEO-1546.jpg

LEO-1565.jpg

LEO-1581.jpg

LEO-1592.jpg

LEO-1611.jpg

LEO-1630.jpg

LEO-1643.jpg

LEO-1654.jpg

LEO-1655.jpg

LEO-1656.jpg

LEO-1670.jpg

LEO-1671.jpg

LEO-1706.jpg

LEO-1715.jpg

LEO-1718.jpg

LEO-1727.jpg

LEO-1730.jpg

LEO-1761.jpg

LEO-1762.jpg

LEO-1763.jpg

LEO-1844.jpg

LEO-1863.jpg

LEO-1874.jpg